Nlp Nedir

Nlp NedirNlp Nedir; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirme üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen nlp teknikleri, psikoloji, sibernetik, nöroloji, filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Nlp Nedir. Nlp kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılır. Ayrıca duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. Nlp’nin yapısını insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. Bu araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna nlp’de modelleme denir. Nlp Nedir. Nlp ile geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Nlp’de  üç temel kavram vardır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro ile bireylerin görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır. Linguistik ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Programlama ile duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinç dışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır. Nlp Nedir. Biz nlp hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  NLP EĞİTİMİ