Nlp Books

Nlp BooksNlp Books; nlp kavramını konu alan kitaplardır. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp’de üç temel kavram bulunmaktadır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; zihni temsil eder. Merkezi sinir sistemi ile duyular sayesinde dış dünya ile iletişim kurarız. Neuro tüm davranışların bir nörolojik bir sürecin sonucu olduğu vurgulanır. Linguistik; iletişim için kullanılan sözlü ya da sözsüz dili temsil etmektedir. Linguistik kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenlemektedir. Nlp Books. Programlama; bireyin kişisel zihin yazılım programını temsil etmektedir. Programlama bir sistemin unsurlarının belirli sonuçlara ulaşması için düzenlenmesi veya programlanması gerektiğini vurgular. Nlp kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkmasını sağlarken, aynı zamanda duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler de sunmaktadır. Nlp Books. Nlp artık çeşitli bilimlerin etkisinde gelişerek terapi dışında yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor alanlarında da kullanılabilmektedir. Nlp’nin etkilendiği bilim dalları;  psikoloji, sibernetik, nöroloji ve filolojidir. Nlp’nin yapısını insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. Yapılan bu araştırmalar kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna nlp’de modelleme denir. Nlp Books. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? NLP EĞİTİMİ