Nlp Beyin Dili Programlama

Nlp Beyin Dili ProgramlamaNlp Beyin Dili Programlama; nlp’nin Türkçesi beyin dilini programlamak demektir. Nlp yani beyin dilini programlamak; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Ortaya konan her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemidir. Sinir sisteminin temeli ise duyu organlarıdır. Her insan dünyayı farklı bir biçimde algılar. Sinir sistemi nlp’nin neuro kısmını açıklar. Duyu organları ile alınan mesajlar beynin bir bölümünde dil sistemi içinde temsil edilmekte ve deneyimler kelime ve seslerle ifade etmektedir. Nlp Beyin Dili Programlama. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandırmak ve ifade etmek mümkün değildir. İnsanlar kendi kendiyle bile dil ile iletişim sağlar. Bundan dolayı bir dil sistemine ihtiyaç vardır. Bunu ise nlp’nin linguistik kısmı açıklar. Zihin aynen bir bilgisayar gibi programlanmıştır. Her davranış bir tür yapı ve kalıp içinde oluşmaktadır. Bunu ise nlp’nin programlama kısmı açıklar. Zihin ,beden ve ruh birlikte inançları, inançlar düşünceleri, düşünceler de davranışları belirler. Nlp inançları doğru-yanlış diye değil, yararlı-yararsız diye ayırır. Nlp Beyin Dili Programlama. Düşünceler fizyolojiyi, fizyoloji düşünceleri etkiler. Fiziksel iç uyum iyiyse beden iyidir. Zihinsel iç uyum iyiyse, iç huzur iyidir. Nlp davranış esnekliği ister. İstenen elde edilene kadar yapılanları değiştirmeyi ister. Her insan farklı ortamlarda büyüdüğü ve farklı etkilere maruz kaldığından, herkesin olaylara tepkileri farklı olacak demektir. Örneğin; bir insanı ağlatan bir durum başka bir insanı sadece düşündürüp ders almasını sağlar. Nlp Beyin Dili Programlama. Biz nlp kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? NLP EĞİTİMİ