Nlp Başarı

Nlp BaşarıNlp Başarı; nlp eğitimi ile kazanılan başarılardır. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda varolan bütün korku, algı ve ifadeleri değiştirilebilir. Nlp üç temel kavrama dayanmaktadır. Nlp Başarı. Bunlar neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; beyni ve duyuları ifade etmektedir. Yaşanan tecrübeleri beş duyu ile algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beyne yerleştirirken yeniden anlamlandırmayı vurgular. Linguistik; kullanılan dil ve davranışların, beyinde yeniden anlamlandırıldığı tecrübelere ait bilgilerdir. Dil ve sözsüz iletişim, beyinde kodlanarak anlam verilen derin yapıdaki programların ifadelendirilmesidir. Programlama ise algı ve ifadeler arasındaki bağlantıların neler olduğunu ifade eder. Bu programın ne olduğunu farkedip, istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüzden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Nlp Başarı. Nlp’de çeşitli önermeler bulunmaktadır. Bu önermelere kısaca değinecek olursak; her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur. Her davranışın altında pozitif bir neden vardır. İletişimin anlamı alınan cevapta saklıdır. İstediğinize istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız değiştirin. Nlp’de hata yoktur, sadece geri beslemedir. Her insan değerlidir. Harita bölge değildir. Eğer bir kişi bir şey yapıyorsa, herkes öğrenebilir. Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar. Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz. Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz. Nlp Başarı. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz?  NLP EĞİTİMİ