Nlp Başarı Hikayeleri

Nlp Başarı HikayeleriNlp Başarı Hikayeleri; nlp eğitimi alıp da herhangi bir konuda insanların gösterdikleri başarılardır. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp üç temel kavrama dayanmaktadır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; zihni temsil eder. Sinir sistemi ile duyu organları sayesinde dış dünya ile iletişim kurmayı vurgular. Linguistik; iletişim için kullanılan sözlü ya da sözsüz dili temsil eder. Nlp Başarı Hikayeleri. Linguistik ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır. Programlama; bir sistem unsurlarının belli bir sonuca ulaşması için düzenlenmesi ve programlanmasıdır. Programlama ile istenen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde, bilinçli veya bilinç dışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır. Nlp kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkmasına yardımcı olurken aynı zamanda duygu ve düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. Nlp Başarı Hikayeleri. Nlp’nin yapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur. Bu araştırmalar kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna nlp’de modelleme denir. Bu araştırmalar sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır kullanılmaktadır. Nlp Başarı Hikayeleri. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  NLP EĞİTİMİ