Nlp Aynalama

Nlp AynalamaNlp Aynalama; uyum yaratmak için çeşitli yönleri karşı tarafça tekrarlanması aynalama olarak adlandırılır. Aynalamadaki amaç; o kişinin yaşam deneyimlerini bir nebze olsun paylaşmaktır. Uyum sağlamak, diğer kişinin dünyasına girmenin güçlü bir yöntemidir. Aynalama, karşı tarafın yaptığı her hareketi yapmak bir anlamda onu sürekli kopyalamak değildir; yoksa bu karşıdaki kişi tarafından fark edilebilir. Uyum dans etmek gibidir, tıpkı dansçıların birbirini tamamen taklit etmek yerine, birbirini bütünlemeleri gibidir. Nlp’nin temelini uyum ve esneklik oluşturur. Nlp Aynalama. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Uyum ise ilişkilerin benzinidir. Benzin olmadan ilişki yürümez. Aynı bakış açısına sahip olmak, aynı şeyleri hissetmek diye tanımlayabiliriz uyumu. Uyum içinde olunan bireylerle birlikte olmak, birlikte çalışmak keyiflidir. Bazı insanlarla bu uyumu tesadüfen yakalanmaktadır. Tesadüfleri bilinçli olarak yaratabilmek ise nlp’de modelleme, aynalama teknikleri ile mümkündür. Nlp Aynalama. Aynalama ile insanlar arasında bağlantı oluşur. Oturuş, mimikler, konuşma hızı, nefes alma temposu, gibi seçimlerle aynalama sağlanabilir. İnsanların kendisine benzer gördüğü her şey, onun ilgisini çeker. Bu benzerliği bilinçli olarak algılaması şart değildir. Hatta çoğu kez bilinçli olarak fark etmez bile. Ama bilinçaltı benzer olanı algılar. Benzerlik bilinçaltına güven duygusu verir. Aynalama tekniği günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek bir tekniktir. Nlp Aynalama. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  NLP EĞİTİMİ