Nlp Ankara

Nlp AnkaraNlp Ankara; Ankara’da nlp eğitimi yapan kurum ve kuruluşlardır. Nlp; yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Nlp’de üç temel kavrama dayanmaktadır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro; zihni temsil eder. Merkezi sinir sistemi ile görülen, işitilen, koklanan, tadına bakılan ve hissedilen duyular sayesinde dış dünya ile iletişim kurulur. Nlp Ankara. Linguistik; iletişim için kullanılan sözlü ya da sözsüz dili temsil eder. Programlama; kişisel zihin yazılım programını temsil eder. Nlp sayesinde zihnimizin nasıl çalıştığını, dünyayı nasıl algıladığımızı, alışkanlıklarımızı ve bilinç dışı davranışlarımızın nasıl oluştuğunu fark ederiz. Aynı yolu kullanarak istenmeyen düşünce, inanç, davranış, duygu ve hayatı algılayış şekli değiştirilebilir. Bir nevi beyni yeniden programlama işlemidir. Herkes aynı olaya aynı tepkiyi vermez. Örneğin bir insanın korktuğu bir şeyi başka bir insan bir fırsat olarak görebilir. Nlp Ankara. Ya da bir insanın engel olarak gördüğü bir şeyi başka bir insan macera olarak görebilir. Nlp aslında herkes tarafından, kendiliğinden kullanılmaktadır. Zaman içinde insanlar bir şeyler yaşar ve yıllardır inandığı bir şeye inanmamaya başlar. Önemli olan Nlp’yi anlayıp, onu iyi niyetle, yaşam kalitesini artırmak için kullanabilmektir. Nlp Ankara. Nlp insana kendisini tanımasını ve içindeki potansiyel gücü fark edip kullanmasını öğretir. Özellikle de hayal gücünü kullanarak nasıl yaşam kalitesini artıracağını öğretir. Nlp Ankara. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?   NLP EĞİTİMİ