Nlp Açılımı

Nlp AçılımıNlp Açılımı; Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. Yani nlp üç temel kavramdan oluşmaktadır. Neuro; beyni ve duyuları ifade eder. Yaşanan tecrübeleri beş duyu ile algılayıp proses edilmesini ve filtrelerden geçirerek beyne yerleştirirken yeniden anlamlandırılmasıdır. Linguistik; kullanılan dil ve davranışlar beyinde yeniden anlamlandırılan tecrübelere ait bilgilerdir. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımız artmaya başlar. Sözlü ve sözsüz iletişimimiz beyinde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir. Nlp Açılımı. Programlama; algı ve ifadeler arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bu programın ne olduğunu fark edip, istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüzden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Ancak bu değişimin algılarda kullanılan dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir. Her davranışın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir. Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkündür. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir. Nlp Açılımı. Bilinç altı olarak tanımlanan derin yapıda geçmişteki her bilgiye kolaylıkla ulaşabilir. Yaşanan geçmiş tecrübelerdeki duygular çağrışımlar ile yüzeye taşındığında kişi, bu duyguların neden ortaya çıktığını farkedememektedir. Buradaki en önemli bilgi bilinç altı denen bir kavramın olmadığıdır. Bir diğeri ise beynimizin düşünülenden daha hızlı düşündüğüdür. Ancak farkındalık süreçlerinin yoğun şekilde yaşanması, sezgilerin kullanılmasını engellemekte, kişi farkında olmadan yanlış seçimler yapmaya devam etmektedir. Nlp Açılımı. Biz nlp kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  NLP EĞİTİMİ