Network Marketing Türkiye

Network Marketing TürkiyeNetwork Marketing Türkiye; Türkiye’de network marketing gün geçtikçe büyümektedir. Türkiye’de network marketing’in çok iyi yerlerde olmamasının bazı sebepleri vardır. Bu sebeplere kısaca değinecek olursak; yetersiz sermaye, kurumsallaşamama, şirket yetkilileri, kazanç planı ile oynama ve liderlerle olan ilişkilerdir. Bu sebepleri biraz açacak olursak: Yetersiz sermaye; 5-10 bin lira kazanan liderlerin vazgeçilmez kendi firmalarını kurma hayali, yetersiz sermaye ile kurulan şirketlerin, kurdukları şirketlerini üyelerden aldıkları parayla büyütme hayalleri sonları olmuştur. Network Marketing Türkiye. Oysa kurumsal bakış açısına sahip bir girişimci tüm girişimini öncelikli olarak ana sermaye ile başlatır. Kurumsallaşamama; newtork marketing sektöründe saha liderliği yapmak ile şirket yönetmek birbirinden farklı şeylerdir. Şirket yöneticisi olarak sahayı network lideri gibi algılamak bakış açılarının eksik kalmasına neden olur. Aynı şekilde sektörü hiç bilmeyen bir şirket yöneticisinin sahaya patron gibi davranması da aynı eksiklikten kaynaklıdır. Buda şirketin kurumsallaşma adına önündeki en önemli engeldir. Şirket yetkilileri; network marketing’te yer alan şirket üst düzey yöneticilerinin sektörü bilmesi oldukça faydalı bir yaklaşımdır. Network Marketing Türkiye. Fakat Hayatında hiç bir şirket yöneticiliği yapmamış bir kişininde sadece network marketing sektörünü biliyor diye yetkilendirilmesi bir çok yerli girişimin batış nedenidir. Başarılı olmak için hem şirket yöneticiliği yapmış hem de network marketing kavramına hakim olunmalıdır. Kazanç planı ile oynamak; yapılan en büyük yanlışlardan biri de şirket küçük bir seviyesindeyken hazırlanan bir kazanç planının, daha sonra ilerlemeden sonra çok kazandırıyoruz mantığı ile sürekli oynayarak daha az prim verme gayreti ile kazanç planıyla sıkça oynamak çok riskli bir durumdur. Network Marketing Türkiye. Biz network marketing kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? NETWORK MARKETİNG EĞİTİMİ