Network Marketing Teknikleri

Network Marketing TeknikleriNetwork Marketing Teknikleri; network marketing’de çeşitli teknikler vardır. Bunlar; etkin satış teknikleri, davet teknikleri ve doğrudan satış teknikleridir. Etkin satış teknikleri; network marketing sistemi, pahalı ürünleri satmayı gerektirir. Satılacak ürün 5 liralık bir ürün olsa ürünü 10 liraya satmak istenmez. Çünkü daha çok kâr etmek bu işin temel prensibidir. Ürün üzerinde maksimum fayda elde edilmelidir. Pahalı bir  ürünü satmak için en etkin yol ise yeteneğin kullanılıp müşteri potansiyeli olan kişiye satmaya çalışmaktır. Bu da en iyi yüz yüze temas ile sağlanabilir. İnternet veya televizyonda bir reklam olsa insanlar yadırgayabilir, önemsemeyebilir ancak yüz yüze satışta ister umursarlar. Bu esnada da ürünün iyi yönleri anlatılmalıdır. Network Marketing Teknikleri. Ürünü kullanan kişilerden örnekler verilmeli, memnuniyetleri dile getirilmelidir. Müşteri ile temasa geçilmeden giyime önem gösterilmeli, şık görünülmelidir. Davet teknikleri; davet tüm network marketing firmalarının ortak sorunudur. Davet, birini çağırmak demektir. Network marketing’de davet ise network marketing firmasında çalışan insanlara distribütör denir. Bu insanlar netice itibarı ile bu firmalara kendisini davet eden kişiler tarafından gelmektedir. Network Marketing Teknikleri. Davet etmeyi bilmeyen bir distribütör büyüyemez, gelişemez ve ekip kuramaz. Dolayısıyla kazanç sağlayamaz. Doğrudan satış tekniklerinde üç temel satış tekniği vardır. Bunlar; birebir satış, temsilci ile satış ve toplantı ve organizasyon ile satıştır. Bunlara kısaca değinecek olursak: Birebir satış; kişilerle yüz yüze ürünü deneterek veya ürün kataloğundan göstererek satmaktır. Temsilci ile satış; en cazip satış şeklidir. Bir grup insana ürünleri satmaları ve kullanmaları için anlaşıldığında artık o insanların satışlarına ve onların bu işe dahil ettikleri insanların satışlarından pay almaya başlamaktır. Toplantı ve organizasyon ile satış; ayarlanan bir toplantı ile ürünlerin tanıtını yapıp ya toplantı sonrası ya da sipariş yöntemi ile yapılan satıştır. Network Marketing Teknikleri. Bizim network marketing kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? NETWORK MARKETİNG EĞİTİMİ