Montessori Tekniği

Montessori TekniğiMontessori tekniği; çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilen eğitim anlayışıdır. Ancak bahsi geçen özgürlüğün düzen ve disiplin yoluyla erişilecek bir özgürlük olduğu vurgulanmaktadır. Montessori eğitim sisteminde çocuğun bireyselliği ön planda tutulur. Çocuğun bireysel hızına ve karakterine uygun bir eğitim uygulanır. Maria Montessori bu eğitimi tamamen çocuklardan yola çıkarak geliştirmiştir. Maria Montessori çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında yaptığı gözlemler sonucu çocuğun hoşlandığı ve hoşlanmadığı durumları gözlemlemiştir. Montessori Tekniği. Maria Montessori çocukların; ödüllerden, cezalardan, yetişkinler tarafından programlanmış eğitimden, oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden hoşlanmadıklarını, özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri kurmaktan, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, alıştırmaların tekrarından, kitapsız okuma ve yazmadan hoşlandıklarını gözlemledi. Montesori eğitimi de tamamen çocukların hoşlandığı durumlar üzerine inşa edilmiş, hoşlanmadığı durumlardan arındırılmış bir eğitim anlayışıdır.  Montessori eğitiminin amacı; çocukların özgür bir ortamda gelişimlerini tamamlamalarını sağlamak, bu süreçte onları desteklemek ve güçlü karakterlerde bireyler yetiştirmektir. Montessori Tekniği. Montessori eğitimini diğer klasik eğitimlerden ayıran pek çok özellik vardır. Bunlardan en önemlisi çocuk için hazırlanan bir çevredir. Çocuk için hazırlanan çevre düzenli ve temiz olmalıdır. Ayrıca tehlike seviyesi minimuma indirgenmelidir. Montessori eğitiminin bir diğer önemli özelliği ise bu eğitim için özel olarak tasarlanan materyallerin bulunmasıdır. Bu materyaller çocuğun oynayacağı boyutta ve güvenliktedir. Ayrıca gerçekçi ve yaratıcı özelliği olan materyallerdir. Bu materyallerin en önemli özelliği hata kontrol mekanizmasının bulunmasıdır. Bu özellik nedeniyle çocuklar yaptıkları hatanın farkına vararak kendi başına düzeltme şansına sahiptirler. Montessori Tekniği. Böylece çocukların yetişkinlerden bağımsızlaşması doğal yollarla gerçekleşir. Biz de Montessori eğitimi hakkında araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız eğitim programını incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU