Montessori Seminerleri

Montessori SeminerleriMontessori seminerleri; Montessori  ve katılımcıların katıldığı toplantıdır. Bu toplantıda Montessori eğitimcileri katılımcılara Montessori eğitimi hakkında bilgi vermektedir. Montessori eğitimi; çocukların bireyselliğini ön planda tutarak özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmeleri için geliştirilen bir pedagojidir. Kalıplaşmış klasik eğitimlerden pek çok farkla ayrılır. Öncelikle çocuğun bireyselliği üzerinde durulur. Çocuğun öğrenme hızına ve potansiyeline uygun olarak geliştirilen bir eğitim sistemidir. Montessori eğitim sisteminde çocukların hiç bir şekilde birbirleri ile kıyaslanması yoktu. Montessori Seminerleri. Çünkü bu eğitim anlayışı her çocuğun farklı öğrenme ritimleri olduğunu bilir. Bu eğitim sisteminde rekabet de yoktur. Çocuğun bireysel olarak veya grup çalışması ile birlikte verimli çalışma alışkanlığı vardır. Montessori eğitim sisteminde ödül ve ceza da yer almamaktadır. Montessori Seminerleri. Çocuk kendi öz disiplinini geliştirerek kendi gelişimi için çaba sarf eder. Yani çocuk öğrenmek için öğrenir. Montessori eğitim sisteminin en önemli özelliğinde biri çocuk için hazırlanan çevredir. Çocuk için hazırlanan çevre temiz ve düzenli olmalıdır. Ayrıca her türlü tehlike seviyesi minimuma indirgenmelidir. Montessori eğitimi sisteminin en önemli bir diğer özelliği ise Montessori eğitimi için özel olarak tasarlanan materyallerin bulunmasıdır. Montessori Seminerleri Bu materyaller çocuğun oynayacağı boyutta ve güvenlikte üretilmiştir. Ayrıca gerçekçi ve yaratıcılığa büyük önem verilmiştir. Montessori materyallerinin en önemli özelliği hata kontrol mekanizmasının bulunmasıdır. Bu özellik nedeniyle çocuk yaptığı hatayı fark eder, yetişkinden yardım almadan kendi başına düzeltir. Böylece çocuk yetişkinden bağımsızlaşması doğal olarak gerçekleşir. Montessori Seminerleri. Biz de Montessori eğitimini en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU