Montessori Semineri

Montessori SemineriMontessori  semineri; Montessori eğitimi veren eğitimcilerin ve katılımcıların katıldığı toplantı. Montessori eğitimi hakkında katılımcıların bilgilendirildiği toplu çalışımdır. Montessori eğitimi, çocukların özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşmalarını sağlamak için geliştirilen bir pedagojidir. Montessori eğitiminde amaç güçlü karakterlerde bireyler yetiştirmektir. Montessori Semineri. Yapılan araştırmalara göre Montessori eğitimi alan çocukların sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı ve mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Çocukların hoşlanmadıkları durumlardan arındırılarak hazırlanan bu eğitim sistemi diğer kalıplaşmış eğitim sistemlerinden farklılık göstermektedir. Kısaca bu farklılıklara değinecek olursak; sosyal ve algısal gelişimi vurgular, kişisel disiplin gelişir, öğretmen sınıfta rehber görevi görür, kişisel öğretime öncelik verir, farklı yaş gruplarına uygulanabilir, eğitim çocuk ve öğretmen iş birliği ile yapılır, çocuk ne yapacağını kendi belirler, çocuk oyun esnasında öğrenir, öğrenme adımını çocuk atar, öğrenme tekrarlama ve başarma duygusu güçlendirilerek motive edilir, çocuk istediği yerde istediği materyal ile istediği aktiviteyi yapabilir, çocuk bu eğitim kapsamında özel olarak tasarlanan materyaller ile kişisel ve çevresel bakımını kendi kendine öğrenir. Montessori eğitimini diğer eğitimlerden ayıran diğer önemli özellikler ise; bu eğitim kapsamında hiçbir şekilde çocukların birbirleri ile kıyaslanmamasıdır. Montessori Semineri. Çünkü Montessori eğitim sistemi her çocuğun farklı öğrenme ritimleri olduğunu bilir. Bu eğitim sistemin de rekabet yoktur.  Çocuklara bireysel veya grup çalışmaları ile verimli çalışma alışkanlığı vardır. Çocuklar öğrenmek için öğrenir. Bu eğitim anlayışında ödül ve ceza da yoktur. Montessori Semineri. Çocuklar öz disiplinini geliştirerek kendi gelişimleri için çaba sarf ederler. Montessori Semineri. Biz de Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı olarak araştırıp kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU