Montessori Ppt

Montessori PptMontessori ppt; Montessori eğitimi hakkındaki bilgilerin Power Point sunu dosyası halinde oluşturulup yayımlanmasıdır. Montessori eğitimi; çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşmasını sağlamak için geliştirilen bir pedagojidir. Ancak bahsedilen bu özgürlüğün düzen ve disiplin yoluyla erişilecek bir özgürlük olduğunu vurgulamaktadır. Montessori eğitim anlayışında çocuğun bireyselliği ön planda tutulur. Çocuğun öğrenme hızına ve karakterine uygun eğitim verilir. Kalıplaşmış klasik eğitimlerden farklı olan Montessori eğitimi çocuktan yola çıkılarak geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Montessori Ppt. Bu eğitimi geliştiren Maria Montessori çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında yaptığı gözlemlerde çocuğun hoşlanıp hoşlanmadığı durumları ortaya çıkarmıştır. Maria Montessori çocukların; ödüllerden, cezalardan, yetişkinler tarafından programlanmış eğitimden, hatta oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen maaşından ve toplu derslerden hoşlanmadıklarını, özgür seçimden, hatalarını kendi denetiminden, hareket etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendi kurmalarından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayanan bir disiplinden, alıştırmaların tekrarından ve kitapsız okuma ve yazmadan hoşlandıklarını gözlemlemiştir. Montessori geliştirdiği eğitimde çocukların hoşlanmadıkları tüm durumları eleyip, hoşlandıkları durumlar üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Montessori Ppt. Montessori eğitiminde amaç; çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olan en iyi seviyede geliştirmektir.  Bu süreçte çocuğun sorular üreten ve sorularına cevap bulabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Çocukların bir birey olarak kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendine yetebilen bireyler olmasını amaçlar. Montessori yöntemi aslında üreten ve mutlu olan bireyler yetiştiren bir hayat eğitimidir. Montessori Ppt. Biz Montessori eğitimini en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Bu eğitimi de uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile taçlandırdık. Hazırladığımız eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU