Montessori Planı

Montessori PlanıMontessori planı; Montessori eğitimi yolunda yürümesi için uyulması tasarlanan düzen demektir. Montessori eğitimi çocuğun bireyselliğini ön planda tutarak çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşmasını sağlamak için geliştirilen bir eğitim sistemidir. Montessori eğitim sisteminin belli ilkeleri vardır. Bunlar; her çocuk tek ve özeldir, kendine has bir varlıktır, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir, gelişim sürecinde yetişkinler müdahale edemez çünkü geleceklerini inşa edecek yetenekleri vardır, çocuklar Montessori materyalleri ile istediği yerde istediği aktiviteyi yapabilirler, istedikleri kadar tekrar etme fırsat sunulur, Montessori materyallerindeki hata kontrol mekanizması sayesinde yaptıkları hataları bulabilir yetişkinden yardım almadan kendi başına düzeltebilir böylece yetişkinlerden bağımsız olma doğal yolla gerçekleşir, Montessori eğitiminin temel yapı taşlarından biri de çocuklar hazırlanmış bir çevredir. Montessori Planı. Çocuklar kendileri için hazırlanan çevrede özgür bir şekilde gelişimlerini tamamlarlar. Montessori eğitim sistemi çocukların hoşlanmadıkları durumlardan arındırılmış tamamen çocukların hoşlandığı durumlar üzerine kurulmuş bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sistemi çocuklardan yola çıkılarak geliştirilmiş bir sistemdir. Montessori eğitim sistemi kalıplaşmış eğitim sistemlerinden çok farklıdır. Öncelikle çocukların bireyselliğini ön planda tutmaktadır. Çocukların bireysel hızına ve karakterine uygun eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim sisteminde çocukların hiçbir şekilde birbirleri ile kıyaslanması yoktur. Çünkü Montessori eğitim sistemi her çocuğun farklı öğrenme ritimlerinin olduğunun farkında olan bir eğitim anlayışıdır.  Montessori Planı. Montessori eğitim sisteminde rekabet de yoktur. Çocuğa bireysel olarak veya grup çalışmaları ile birlikte verimli çalışma alışkanlığı kazandırılır. Bu eğitim sisteminde ödül ve ceza da yer almamaktadır. Montessori Planı. Çocuklar öz disiplinini geliştirerek kendi gelişimleri için çaba sarf ederler. Tüm bu bilgileri ve ayrıntılarını araştırarak kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU