Montessori Pdf

Montessori PdfMontessori pdf; Montessori eğitimi hakkındaki bilgilerin pdf formatında oluşturulup yayımlanmasıdır. Montessori eğitimi çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşmasını sağlamak için geliştirilen bir pedagojidir. Montessori eğitim sisteminde çocuğun bireyselliği ön planda tutulur. Montessori eğitim anlayışının ilkeleri vardır. Montessori Pdf. Bunlara kısaca değinecek olursak; her çocuk tek ve özeldir, kendine ha bir varlıktır, kendi öğrenme ritimleri doğrultusunda kendini geliştirmek için çaba sarf eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir, gelişimini tamamladığı süreçte yetişkinler müdahale edemez, çünkü yetişkinlerin zamansız müdahalesi onları yanlışa yönlendirebilir, bu eğitimin temel taşlarından biri çocuk için hazırlanan bir çevredir, Montessori eğitiminde çocuklar istediği yerde istediği materyalle çalışır, istedikleri kadar tekrar etme imkanlarına sahiptirler, Montessori materyallerindeki hata kontrol mekanizması sayesinde yaptıkları hatayı fark ederek yetişkinlerden yardım almadan kendi başına düzeltmesine olanak sağlar. Montessori eğitimi diğer klasik eğitimlerinde çok farklıdır. Bu farklar çocuğun sonraki eğitim hayatında daha başarılı ve mutlu olmasını sağlamaktadır. Montessori Pdf. Montessori eğitimi ile çocuk bireysel becerilerini geliştirir, dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir, çalışma zevki ve istediği gelişir, üretken olur, sosyal olur, kaygılarını doğru bir şekilde dile getirmeyi öğrenir, özgüveni artar, sorumluluk duygusu gelişir, bir problemi nasıl dile getireceğini ve problemi çözmek için nasıl çalışacağını öğrenir, kendine ve başkalarına karşı saygı duymayı öğrenir. Montessori bu eğitimi çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasındaki yaptığı gözlemleri dikkate alarak geliştirmiştir. Çocukların hoşlanmadığı tüm durumlardan arındırıp hoşlandığı durumları baz almıştır. Kısacası Montessori bu eğitimi çocuklardan yola çıkarak geliştirmiştir. Montessori Pdf. Biz de Montessori eğitimi hakkında detaylı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız eğitim programını ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz?  MONTESSORİ KURSU