Montessori Nedir Pdf

Montessori Nedir PdfMontessori nedir pdf; Montessori eğitimi hakkındaki bilgilerin pdf formatında hazırlanmasıdır. Montessori eğitimi; çocuğun bireyselliğini ön planda tutarak, özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşması için geliştirilen bir pedagojidir. Montessori eğitiminin amacı; çocuğa önceden hazırlamış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımaktır. Çocuğun kişiliğini geliştirdiği süreçte özgürlük tanıyan, bu süreci destekleyen, çocuğun bireyselleşmesine ve sosyalleşmesine yardımcı olan bir eğitim sistemidir. Montessori Nedir Pdf.Montessori eğitimi alan çocukların kazanımlarına kısaca değinecek olursak; çocuğun bireysel becerileri artar, dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir, çalışma isteği ve zevki artar, üretken olur, sosyal bir varlık olur, kaygılarını en iyi şekilde dışa vurur, özgüveni artar, sorumluluk duygusu gelişir, kendi öz disiplini gelişir, bir problemi nasıl tanımlayacağını ve problemi nasıl çözmeye çalışacağını öğrenir, kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar, çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlar. Montessori eğitim sisteminin ilkeleri vardır. Montessori Nedir Pdf.Bunlar; her çocuk tek ve özeldir, kendine has bir varlıktır, çocuk gelecekte yetişeceği modeli biçimlendirir, her çocuğun farklı öğrenme ritimleri vardır, yetişkinlerin zamansız müdahalesi çocuğu yanlışa yönlendirebilir, çocuk için hazırlanmış bir çevredir. Çocukların güçlü karakterlerde yetişebilmesi için yetişkinlerin görevi çocuğun yeteneğini ortaya çıkarmak ve çocuğu bu süreçte desteklemektir. Montessori çocukların duyularına hitap edecek araçların öğrenmelerini etkilediğini düşünmüş ve Montessori eğitimi için özel materyaller tasarlamıştır. Motessori okullarında çocuklar istediği materyalle istediği aktiviteyi yapma özgürlüğüne sahiptir. Bu materyallerde bulunan hata kontrol mekanizması sayesinde yaptıkları hataları fark ederek bu hataları kendi başına düzeltme imkanına sahiptirler. Montessori Nedir Pdf.Biz Montessori eğitimi hakkında detaylı bir araştırma yaptık ve kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız eğitim programını incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU