Montessori Method

Montessori MethodMontessori metod; çocukların doğal gelişimlerini gözleyen ve destekleyen bir eğitim anlayışıdır. Montessori metodu çocukların yaratıcılık, problem çözme becerisi ve zaman yönetimi becerilerinin gelişimlerine destek olmaktır. Montessori metodunun amacı; çocukları sosyal ilişkilerin mevcut olduğu gerçek dünyaya hazırlamaktır. Bu metodta temel amaç çocuklara yaşamsal becerilerin öğretilmesi ve çocuklara güçlü bir kişilik kazandırılmasıdır. Maria Montessori bilgi edinmenin ön koşulunun duyular olduğunu savunmaktadır. Montessori Method. Duyular ve hareket ile zihnin geliştiğini vurgulamıştır. Çocuğun somut materyaller ile somut aktiviteler yapması öğrenmesini kolaylaştırdığını vurgulamıştır ve bu nedenle bu eğitim için özel materyaller tasarlamıştır. Montessori metodu bütünsel öğrenmeyi amaçlamaktadır. Temel alınan düşünce ancak bedensel, psikolojik ve duygusal olarak faaliyet gösterdiğinde insan gelişiminden söz edilebilir. Montessori metodunda 3 temel prensip vardır. Bunlar; çocuğun bireyselliği, bağımsızlığı ve bütünselliğidir. Uzmanlar bu metodun bir yaşam şekli olarak evde bebeklikten başlanabileceğini, iki yaşında tam olarak evde uygulanabileceğini ve üç yaşından itibaren de bu metodun uygulandığı okullarda başlamasını önermektedir. Montessori Method. Montessori eğitimi alan çocuklar; bireysel becerilerini geliştirirler, kendi bireysel hızlarına göre ilerlerler, dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenirler, çalışma istekleri ve zevkleri gelişir, üretken olurlar, sosyal olurlar,  kaygılarını en doğru şekilde dışa vururlar, özgüven ve sorumluluk duyguları gelişir, bir problemi nasıl tanımlayabileceğini ve bu probleme nasıl çözüm bulabileceklerini öğrenirler, kendilerine ve başkalarına saygı duyarlar. Montessori eğitiminde çocuklar öğrenmek için öğrenirler.Montessori Method. Kendi gelişimleri için çaba sarf ederler. Kısaca Montessori eğitimi çocukları  hayata hazırlamada bir temeldir. Biz Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitimi de uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile taçlandırdık. Montessori Method. Hazırladığımız bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz? MONTESSORİ KURSU