Montessori Materyalleri Nelerdir

Montessori Materyalleri NelerdirMontessori materyalleri nelerdir;  Montessori materyalleri 6 ana gruba ayrılır. Bunlar; günlük yaşam materyalleri, duyu materyalleri, matematik materyalleri, dil materyalleri, kozmik materyaller ve donamın materyalleridir. Günlük yaşam materyalleri; bu materyaller çocuğun günlük yaşamda karşılaşabileceği araçlardır. Çocuğun  kendi öz bakımına ait olmayan, yaşadığı çevredeki tüm varlıklarla olan kavramları kapsar. Materyaller çocuğun yaşadığı toplumun kültürel özelliklerine uygun olarak hazırlanır. Montessori Materyalleri Nelerdir. Günlük yaşam materyaller; çocuğun kendi işini yapabilmesini ve özgürleşmesini sağlar, zihinsel gelişimlerini destekler, el bileği ve parmak kaslarını çalıştırır. Duyu materyalleri; Montessori’ye göre duyu organlarını çocuğun çevresi ile iletişim kurduğu organlar olarak kabul eder. Duyu materyallerindeki uyaranlar zengin, düzenli ve sistematik olmalıdır. Duyu materyalleri ile  çocuğun odaklanması sağlanır. Odaklanma Montessori eğitimi için oldukça önemli bir kavramdır. Montessori Materyalleri Nelerdir. Çünkü öğrenme ancak odaklanması sonucu gerçekleşebilir. Duyu materyalleri belli bir düzen içinde ve çocuğun ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Duyu materyalleri ile; çocuk yaptığı işe odaklanır, el-göz koordinasyonu gelişir, özenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanır, duyuları hassaslaşır, yaşadığı çevreye duyarlı olur ve yaratıcılığı desteklenir. Montessori Materyalleri Nelerdir. Matematik materyalleri; matematiği çocuğun yaşamına bir ders olarak değil, yaşamı kolaylaştıran bir bilgi, yaşamın bir parçası olarak sunan araçlardır. Dil materyalleri; Dil; insanın iletişim kurması ve kendini ifade etmesi  için sahip olduğu en önemli  beceridir. Dil materyalleri çocukların dil hakimiyetlerini güçlendirir, kelime dağarcığını genişletir. Kozmik materyaller; dünyayı ve dünyada yaşayan canlı çeşitliliğini tanıtmayı amaçlar. Kısacası bu materyaller çocuğun yaşadığı çevreyi ve dünyayı öğretmeyi amaçlar. Montessori Materyalleri Nelerdir. Biz Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı bir araştırma yapıp kapsamlı bir eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU