Montessori Materyalleri Fiyat

Montessori Materyalleri FiyatMontessori  materyalleri fiyat; Montessori eğitimi için geliştirilen özel materyallerin ücretleridir. Montessori eğitimi; çocukların özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için geliştirilen bir eğitim anlayışıdır.Montessori Materyalleri Fiyat. Montessori çocukların bireyselliği ön planda tutarak ve çocuklardan yola çıkarak bu eğitimi geliştirmiştir. Montessori çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında yaptığı gözlemler sonucu çocukların hoşlanıp hoşlanmadığı durumlar olduğunu saptamıştır. Montessori çocukların hoşlanmadığı durumları şöyle ifade etmiştir; çocuklar ödüllerden, cezalardan, yetişkinler tarafından programlanmış eğitimden, hatta oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden hoşlanmamaktadırlar. Çocukların hoşlandıkları durumları ise özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket etmekten sessizlikten, sosyal ilişkilerinin kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, alıştırmaların tekrarından, kitapsız okuma ve yazmadan hoşlandıklarını gözlemlemiştir. Montessori eğitimi çocukların hoşlanmadığı durumlardan arındırılmış, hoşlandığı durumlar üzerine kurulmuş bir eğitim sistemidir. Montessori Materyalleri Fiyat.Montessori eğitiminin diğer klasik eğitimlerden pek çok önemli farklı vardır. Kısaca bunlara değinecek olursak; öncelikle çocuklar için hazırlanan bir çevrenin olması Montessori eğitimi için oldukça önemli bir husustur. Çocuklar için hazırlanan çevrenin düzenli ve hijyen olması gerekir. Tehlike seviyesinin minimuma indirgenmesi gerekir. Montessori eğitiminde evcilik anlayışı yerine çocuğun gerçekçi materyallerle oynaması söz konusudur. Montessori Materyalleri Fiyat. Çocuk bu materyallerle hem oynayarak eğlenirken hem de dünyayı ve yaşadığı çevreyi tanıma fırsatı bulur. Çocuklar kendileri için hazırlanan bu ortamda gelişimlerini tamamlama fırsatı bulurlar. Montessori eğitimi alan çocukların daha başarılı ve mutlu oldukları yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Montessori Materyalleri Fiyat. Biz de Montessori eğitimi hakkında araştırma yapıp kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU