Montessori Kitabı

Montessori KitabıMontessori kitabı; Montessori eğitii hakkında bilgi veren kitaplardır. Montessori eğitimi, çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için geliştirilen bir eğitim anlayışıdır. Kalıplaşmış klasik eğitimlerden farklı olan bu eğitim her çocuğun özgür olduğunu savunur. Her çocuğun bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebileceği  görüşündedir. Çocuk bilişsel becerilerini geliştirirken bazı özel materyaller kullanır. Çocuk bu materyaller sayesinde dünyayı ve yaşadığı çevreyi tanıma fırsatı bulur. Çocukların soyut kavramları öğrenmesi için somut materyaller kullanması gerekmektedir. Bu materyaller ile çocuğun duyu organlarına hitap ederek kendini geliştirmesi sağlanır. Montessori Kitabı. Mentossori eğitimi ile çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde çocuk kendi seçimleri doğrultusunda yaptığı eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir. Bu eğitim temelde kişiliğin üzerinde durur. Her çocuğun tek ve özel olduğunu kabul eder. Montessori Kitabı. Her çocuğun özgür ve kendi hızına göre ilerleyebileceğini düşünür. Özellikle çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesine olanak sağlar.  Bu eğitim ile çocuk gelecekte yetişeceği kişi modelini belirler. Çocuklar kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye gayret ederler. Montessori Kitabı. Çocuk gelişimde yapılan en büyük hatalardan biri çocuğun hareket özgürlüğünü kısıtlamaktır. Yani çocuğun kendisi için yapmak istediği şeylere engel olmaktır. Çocuk yapmak istediği şey ile ilgili yardım isterken yetişkinlerin verdiği cevap “sen onu yapamazsın” oluyor. Çocuğun amacı yaptığı aktiviteyi yapıp yapamamayı sorgulatmak değil. Bu konuda öğrenmek istemesi ve meraklarının giderilmesidir. Yetişkinler olarak çocuklara yardım etmeli onların öğrenmek istediklerini ve meraklarını gidermelidir. Montessori Kitabı.Biz Montessori eğitimi hakkında araştırma yapıp kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız eğitim programı hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? MONTESSORİ KURSU