Montessori İzmir

Montessori İzmirMontessori İzmir; İzmir’de Montessori eğitimi veren okullardır. Montessori eğitimi, çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için uygulanan bir eğitim anlayışıdır. Montessori eğitimi her çocuğun tek ve özel olduğundan yola çıkar. Çocuk özgür bir ortamda kendi hızına ve kendi becerilerine göre ilerleyebilir. Bu eğitimde çocuğun soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyaller kullanmasına olanak sağlar. Montessori İzmir. Montessori eğitiminin ilkeleri; her çocuk tek ve özeldir, her çocuk kendine has bir varlıktır, gelecekte yetişeceği kişiliği biçimlendirir, her çocuk kendi ritimleri doğrultusunda kendini geliştirir, yetişkinin zamansız müdahalesi çocuğu yanlışa yönlendirebilir, çocuğun eğitimi için hazırlanmış bir çevre olmalıdır, Montessori okullarında çocuk istediği materyalle istediği aktviteyi yapabilir, bu eğitim ile çocuklar istediği kadar tekrar etme fırsatı yakalar, materyallerdeki hata kontrolü sayesinde çocuk yaptığı hatayı fark eder ve yaptığı hatayı düzeltme şansına sahiptir. Montessori eğitiminin amacı; çocuk için hazırlanan bir ortamda çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişimini destekleyen, çocuun bireyselleşmesini ve sosyalleşmesini sağlamaktır. Montessori İzmir. Montessori eğitimi ile çocuk; bireysel becerisini geliştirir, dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir, çalışma zevki ve isteği gelişir, üretken olur, toplumsal olur, özgüven ve sorumluluk duygusu gelişir, disiplin kavramı gelişir, korkmadan kendini ifade etmeyi öğrenir, bir problemi nasıl tanımlayacağı ve nasıl çözüm bulacağını öğrenir, kendisine ve başkalarına saygı duyma öğrenir, kaygılarını en iyi şekilde nasıl dışa vuracağını öğrenir.Kısacası Montessori eğitimi hayat için bir hazırlıktır. Montessori İzmir. Çocuklar için sayısız avantajlar sunan Montessori eğitimini bizler de en ince ayrıntısına kadar araştırıp bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ister misiniz? MONTESSORİ KURSU