Montessori İstanbul

Montessori İstanbulMontessori İstanbul; İstanbul’da Montessori eğitimi yapan okullardır. Montessori eğitimi; çocuğun özgür bir ortamda kişisel hızına ve kişisel becerilerine göre yetiştirilmesidir. Montessori çocuklarla yaptığı çalışmalarda yaptığı gözlemlere göre çocuğun hoşlanıp hoşlanmadığı durumların var olduğunu söylemiştir. İşte Montessori’ye göre çocukların hoşlanmadığı durumlar; ödüllerden, cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, hatta oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden hoşlanmamaktadırlar. Hoşlandığı durumlar ise; özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden,  hareket etmekten, sessizlikten,  sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, alıştırmaların tekrarından, kitapsız okuma ve yazmadan hoşlandıklarını gözlemledi. Montessori İstanbul. Montessori eğitimi de tam olarak çocukların hoşlanmadığı durumlardan arındırılmış bir eğitim anlayışıdır. Bu eğitim sisteminde ödül ve ceza yok. Çocuklar disiplin anlayışını geliştirerek kendi gelişimleri için çaba sarf ederler. Montessori eğitim sisteminde yetişkin tarafından programlanan bir eğitim de yok. Çocuklar istediği yerde istediği aktiviteyi yapma özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu olay öğretmen gözetiminde olmaktadır. Bu eğitim sisteminde oyuncaklarda yer almamaktadır. Montessori İstanbul. Bu eğitim için özel olarak tasarlanan materyaller vardır. Çocuklar bu materyaller ile oyun oynarken dünyayı ve yaşadığı çevreyi tanıma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca bu materyaller çocuğun oynayacağı boyutta ve güvenlikte geliştirilir. Montessori eğitim sisteminde bireysel veya grup çalışmaları ile birlikte verimli çalışma alışkanlığı vardır. Montessori bu eğitimi çocuklardan yola çıkarak geliştirdi. Bu eğitim sisteminde çocuğun bireyselliği ön plandadır. Çocuğa özgür bir ortamda kendini geliştirerek büyüme ortamı sağlanmaktadır. Yetişkin bireyler olarak çocuklara bu ortamları hazırlayarak yardım edebiliriz. Montessori İstanbul. Biz bu konudaki ilk adımı Montessori eğitimini araştırıp bir eğitim programı hazırlayarak attık. Hazırladığımız eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz? MONTESSORİ KURSU