Montessori İlkokulları

Montessori İlkokullarıMontessori ilkokulları; Montessori eğitim sistemini uygulayan ilkokullardır. Montessori çocukların gelişimlerini 3 gruba ayırmıştır. Bunlar; 0-6 yaş aralığı, 6-12 yaş aralığı ve 12-18 yaş aralığı olmak üzere. Montessori her grubun kendine göre farklı özellikleri olduğunu söylemiştir. Montessori eğitimi; çocuğun özgür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmeleri için geliştirilen eğitim anlayışıdır.Montessori İlkokulları. Montessori eğitimini diğer klasik eğitimlerden ayıran temel özelliklere sahiptir. Bunlar: çocuk için hazırlanmış bir çevre; çocuk için hazırlanan çevre düzenli ve hijyen olmalıdır. Tehlike seviyesi minimuma indirilmelidir. Montessori eğitimi için özel olarak tasarlanan eğitim materyalleri vardır; bu materyaller çocuğun oynayacağı boyutta ve güvenlikte olmalıdır. Montessori İlkokulları. Mentessori eğitim sisteminde ödül ve ceza kavramları yer almamaktadır; çocuklar öz disiplini geliştirerek kendi gelişimleri için çaba sarf ederler. Montessori eğitim sistemi kapsamında çocukların hiçbir şekilde birbirleri ile kıyaslanması ve rekabet yoktur; çocuklar bireysel ve grup çalışmaları ile birlikte verimli çalışma alışkanlığı kazanırlar. Yani çocuklar öğrenmek için öğrenir. Montessori eğitim sistemi çocukların bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine tam olarak ulaşabilmesi için özgürlüğe ihtiyaç olduğunu savunur. Ancak bu özgürlüğün düzen ve disiplin yoluyla erişilecek bir özgürlük olduğunu vurgulamaktadır. Bu eğitim sisteminde çocukları bireyselliği ön planda tutulur. Montessori İlkokulları. Montessori eğitim sistemi çocuklardan yola çıkılarak geliştirilen bir eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışını geliştiren İtalyan doktor ve eğitimci olan Maria Montessori çocuklarla yaptığı çalışmalar sırasında yaptığı gözlemlerle çocukların hoşlanıp hoşlanmadığı durumları saptayıp bu eğitim sistemini bu özellikleri dikkate alarak geliştirmiştir. Montessori İlkokulları.Biz de Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online  eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU