Montessori Haftalık Program

Montessori Haftalık ProgramMontessori haftalık program; Montessori eğitimi veren okulların uyguladıkları haftalık program. Çocuğun hayata hazırlanırken geçirdiği bu süreçte planlı olması oldukça önemli bir husustur. Çünkü Montessori eğitimi çocuğu hayata hazırlayan bir ön hazırlıktır. Bu eğitim sistemi çocuğun  bireyselliğini fark ederek buna uygun eğitim yapan bir anlayıştır. Montessori eğitimi; çocukların özür bir ortamda bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellerine ulaşması için uygulanan bir eğitim sistemidir. Ancak bu özgürlüğün Bir düzen ve disiplin çerçevesinde erişilebilecek bir özgürlük olduğunu vurgulamaktadır. Montessori Haftalık Program. Montessori eğitim sistemini diğer klasik eğitim sistemlerinden ayıran bazı farklar vardır. Bunlar; eğitim için oluşturulan çevre; çocukların bulunduğu çevre düzenli ve hijyen olmalıdır. Bu ortamın tehlike seviyesi minimum olmalıdır. Bu eğitim için özel olarak geliştirilen eğitim materyalleri vardır; bu materyaller sayesinde çocuk oyun oynarken dünyayı ve yaşadığı çevreyi tanıma fırsatı bulur. Ayrıca bu materyaller çocuğun oynayacağı boyutta ve güvenlikte olmalıdır. Bu eğitim sisteminde ödül ve ceza kavramları yoktur. Çocuklar disiplin kavramını geliştirerek kendi gelişimleri için çabalarlar. Montessori Haftalık Program. Montessori eğitim sisteminde hiç bir şekilde çocukların birbirleri ile kıyaslanması yoktur. Çünkü bu eğitim sistemi her çocuğun farklı öğrenme ritimlerinin olduğuna inanır. Bu eğitim sisteminde rekabet de yoktur. Çocuk bireysel ve grup çalışmaları ile birlikte verimli çalışma alışkanlığı kazanır. Montessori eğitiminde amaç yetişkinlerin çocuklara zamansız müdahalesini önlemektir. Çünkü yetişkinlerin zamansız müdahaleleri çocuğu yanlışa yöneltebilir. Bu eğitimin temel felsefesi; “Bana bunu kendim yapabilmem için yardım et.” tir. Yani çocuk öğrenmek için öğrenir. Montessori Haftalık Program. Kısaca Montessori eğitimi hayata bir hazırlıktır. Bizler Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı bir araştırma yapıp kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız eğitim programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ister misiniz? MONTESSORİ KURSU