Montessori Gelişim Evreleri

Montessori Gelişim EvreleriMontessori gelişim evreleri; Montesori gelişim evresini üç ayrı evrede incelemiştir. Bunlar; 0-6 yaş, 6-12 yaş ve 12-18 yaş olmak üzere gruplandırılmışlardır. 0-6 yaş emici zihin, 6-12 yaş kozmik ve 12-16 yaş  özgür gruplardır. Bu gelişim evreleri kendine özgü özellikler ve gereksinimler barındırır. Birinci evre kendi içinde 0-3 ve 3-6 yaş aralığı olmak üzere ikiye ayrılır. Ruhsal embriyo olarak adlandırılan 0-3 yaş aralığında çocuk kol ve bacak hareketleri ve duyusal hareketleri öğrenir.Montessori Gelişim Evreleri. 3-6 yaş aralığında zihin hala aynı yapıdadır. Ancak bu aşamada çocuklar yetişkinlerden etkilenmeye başlar. Yine bu dönemlere 0-3 yaş aralığına bilinçsiz emici zihin, 3-6 yaş aralığına ise bilinçli emici zihin denir. Bu dönemde duyarlı aşamaları şöyle açıklanır; 0-1 yaş hareket, 1-6 yaş dil, 1-2 yaş düzen, 2-6 yaş müzik, 2-6 yaş duyuların incelik kazanması, 3-4 yaş yazı yazma, 3-5 yaş okuma, 4-6 yaş matematiğe duyarlıdırlar. İkinci evrede; çocuk evrenle ilgili bilgi almaya çalışırlar. Çocuklar bu dönemde merakını tatmin etme çabasındadırlar. Üçüncü evrede ise çocuklar toplumdaki yerini anlamaya ve topluma katkıda bulunmak için çaba sarf ederler.Montessori Gelişim Evreleri. Çocuklar bu dönemde kendilerini sosyal bir varlık ve problem çözücü olarak yeniden düzenlerler. Bu dönem ömür boyu sürer. Yetişkinler çocuklarını bilinçli bir biçimde eğitebilmek için belirtilen evrelere ait özellikleri çok iyi bilmeli ve söz konusu özelliklere uygun eğitim ortamları oluşturmak zorundadırlar. Çocuklar gelişim evrelerini zengin ortamlarda, bilinçli bir biçimde geçirmelidir. Bu için de anne ve babaların en önemli görevi çocuğa bu imkanı sağlamaktır. Anne ve babalar çocuklarını çok iyi gözlemleyerek onların  ihtiyaçlarını kolayca belirleyebilir.Montessori Gelişim Evreleri. Biz yetişkinler olarak çocukların ihtiyaçlarını belirleyip onlara yardımcı olmalıyız. Biz de bu konudaki ilk adımı Montessori eğitimini araştırıp bir online eğitim programını geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programımızı detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU