Montessori Forum

Montessori ForumMontessori forum; Montessori eğitimi için eğitimcilerin ve katılımcıların toplandığı toplantıdır. Bu toplantıda eğitimciler Montessori eğitimi hakkında katılımcılara bu eğitim hakkında bilgi vermektedirler. Montessori eğitimi; özgür bir ortamda çocukların bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyellere tam olarak ulaşabilmesi için geliştirilen bir eğitim sistemidir. Normal eğitim sistemlerinden farklı olarak her çocuğun özel ve tek olduğunu kabul eder. Montessori eğitimi çocukların bireysel hızlarına ve karakterlerine uygun olarak 0-6 yaşlarına uygulanır. Kalıplaşmış normal eğitimi metodundan farklı bir metod olan  her çocuk özgürdür. Montessori Forum.Çocuğun kişisel becerilerini geliştirmelerini için özel olarak tasarlanan materyaller sayesinde çocuğun soyut kavramları öğrenmesi sağlanır. Montessori eğitiminin temel ilkeleri; çocuk özel ve tektir, kendine has bir varlıktır, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir, çocuklar kendi ritimleri doğrusunda kendini geliştirir, bu eğitimin temel taşlardan biri de hazırlanmış çevredir, çocuklar istediği materyalle istediği zaman istediği aktiviteyi yapar, çocuklar istedikleri kadar tekrar etme fırsatı yakalar, materyallerdeki hata kontrolü sayesinde yaptığı hatayı görürler ve bu hatayı düzeltme şansına sahip olurlar. Montessori Forum. Montessori eğitiminin özü çocuklar için hazırlanmış bir çevrede özgür bir biçimde kendi kendini geliştirmeyi amaçlayan bir sistem anlayışıdır. Çocuğun kişiliğini geliştirmesi için özgürlük tanıyan, gelişim süresince destekleyen, çocuğun bireyselleşmesini ve sosyalleşmesini ciddiye alan bireye özgü bir eğitim anlayışıdır. Bu eğitim kapsamında ödül ve ceza kavramları yer almamaktır. Çocuklar disiplin kavramını geliştirerek kendi gelişimleri için çaba sarf  ederler. Ayrıca bu eğitim sisteminde çocukların hiç bir şekilde birbirleri ile kıyaslanmaz ve rekabet yoktur. Çocukların bireysel ve grup çalışmaları ile verimle çalışma alışkanlığı kazandırmaları sağlanır. Montessori Forum. Biz de Montessori eğitim hakkında detaylı bir araştırma yapıp online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU