Montessori Eğitimi

Montessori EğitimiMontessori eğitimi; çocuğun bireyselliğini fark ederek  bedensel, psikolojik ve duygusal potansiyeline uygun bir eğitim sistemidir. Öncelikle duyuların eğitilmesi gerektiğini savunan pedagojik yaklaşımdır. Baskısız ve çocuğun kendi doğasını ortaya koymasına izin veren bir anlayış biçimidir. Terbiyeden ziyade farkındalık üzerine geliştirilen bir eğitim sistemidir. Bu teknikte amaç; kendine yeten bireyler yetiştirmektir, bu amaç için de her çocuğun ayrı bir birey olduğu kabul edilerek kendisine davranılır, yapabileceklerine engel olunmaz. Montessori Eğitimi.Bu eğitim özellikle okul öncesi çağdaki çocukların en değerli yaşlarında böyle bir sistemde yetiştiriliyor olması hayatları boyunca büyük bir artı katacaktır. Bu eğitim sistemi çocuğu birey olarak gören, sorumluluk sahibi, çevresini seven ve sayan insanlar olmalarını kolaylaştıran ve kendine güvenli nesiller yetiştirmeyi sağlar. Okul öncesi sınıflar da 2 veya en fazla 3 yaş grubu beraber okutulur. Çocuğa kendi öğrenme hızında ve becerisinde yaklaşır. Sınıftaki daha büyük çocukların küçük yaşlara yardım etmesi öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrenme isteğini arttırır.Montessori Eğitimi. Montessori eğitim sistemi ile yetişmiş çocukların sonradan standart eğitim sistemine geçince daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Bu eğitim sistemi sadece okulda değil aynı zamanda günlük hayatımızda da uygulamamız mümkün. Kısaca Montessori eğitimi hayata bir hazırlıktır. Bu eğitim kapsamında çocuklar kendi işlerini yaparak yaptıkları işlerin değerini öğrenirler. Montessori sisteminin temelinde çocuklara güvenmek, onlara birey olarak saygı duymak ve kendi işlerini yaparak deneyim kazanmak adına belli özgürlükleri tanıtmak vardır. Çocuklara öğretmek istediklerimizi, çocukların gelişimini destekleyen faaliyetleri ve deneyleri birebir yapmalarına izin vermek gelişimlerinde büyük öneme sahiptir.  Montessori Eğitimi.Biz de Montessori eğitimi hakkında ayrıntılı bir araştırma yapıp bu konuda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik.Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU