Montessori Eğitimi Pdf

 Montessori Eğitimi PdfMontessori eğitimi pdf; Montessori eğitimlerinin pdf olarak hazırlanıp yayımlanmasıdır. Montessori eğitimi çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun olarak geliştirilen bir sistemdir. Maria Monressori 1907’de kurduğu çocuk evinde gözlemler yapmış ve çocukların neler hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını yaptığı bu gözlemler sonucu ortaya çıkarmıştır. İşte Maria Montessori’nin çocuklar;  ödüllerden,  cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden,  oyuncaklardan,  şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden hoşlanmadıklarını gözlemlemiştir. Montessori Eğitimi Pdf. Özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden,   hareket etmekten, sessizlikten,  sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan ve alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını belirtmiştir. Maria Montessori bu eğitimi çocuklardan yola çıkarak geliştirdi. Montessori Eğitimi Pdf. Monressori eğitimi normal eğitim sistemleriyle karşılaştırıldığında çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde kendi seçimleri eğitimcinin istediği eğitimin yerine geçtiği kendi yaptıkları ve bu yaptıkları hatalarını denetleyebildiği bir eğitim sistemidir. Montessori bu eğitimde kişiliğin oluşumu üzerinde durmuştur. Bunu da açık bir şekilde ifade etmiştir: “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” Bu eğitim sistemi her çocuğu bir birey olarak özel, tek ve kendine has bir varlık olduğunu benimser. Bu konudaki en önemli noktalardan biri de çocuklar için hazırlanan çevrede bu eğitim için özel olarak tasarlanan materyaller ile bağımsız olarak kendi seçimlerini kendisinin yapmasıdır. Çocuk istediği materyalle istediği zaman istediği yerde çalışır. Montessori Eğitimi Pdf.Çocuklara yeteri kadar hareket etme imkanı sağlar. Çocuklar istedikleri aktiviteyi istediği kadar tekrar etme imkanına sahip. Kısacası Montessori eğitimi çocuğa hazırlanmış bir çevrede çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan bir eğitim anlayışıdır. Biz de çocuklar için sayısız avantajlar sunan bu kavramı araştırıp bir online eğitim programı hazırladık, Hazırladığımız eğitimi detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU