Montessori Duyu Materyalleri

Montessori Duyu MateryalleriMontessori duyu materyallerinin amacı; çocuğun duyularını etkileyerek çalıştırmak ve güçlendirmektir. Bu araçlar ile çocuk kendi başına yada arkadaşlarıyla birlikte bu araçları kullanabilir. Bu araçlar çocuğun tüm duyularına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Çocuğun dünyasını tanımasına yarayan bilgiler  bu araçlar sayesinde çocuğa iletilir. Çocuklara uzun-kısa, dar-geniş, büyük-küçük, kalın-ince gibi kavramlar  ancak  bazı materyaller ile öğretilir. Montessori Duyu Materyalleri. Ancak bu normal eğitim veren okullarda kağıt üzerinde olan şekillerle anlatılmaktadır. Oysa Montessori eğitiminde çocuk bu kavramları eğitim için özel olarak tasarlanan materyaller ile hissederek öğrenir. Çocuğun hissederek öğrendiği bu kavramlar zamanla çocuğu matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluşturur. Öğrenmenin temelinde duyuları çok büyük bir yerinin olduğuna inanan Maria Montessori duyu materyallerini geliştirmiştir. Çocukların hareket edebildikleri zaman beyin kapasitelerinin arttığı gerçeği bilimsel olarak ispatlanmştır. Montessori Duyu Materyalleri. Montessori Eğitimi normal eğitimlerden farklı olarak çocuğa hareket imkanı veren tek sistemdir. Duyu materyalleri çocuğun çevresiyle ilişki kurmasını sağlar, konsantrasyon ve dikkat yoğunluğunu arttırır, el – göz koordinasyonun gelişimini sağlar, hizalamayı ve dengede durmayı öğretir, matematiğe hazırlar ve hacim ya da alan bilgisinin temellerini oluşturur, duyuları hassaslaştırır,yaratıcılığı geliştirir, sanat ve estetiğe karşı duyarlılığı arttırır, benzerlikleri fark etme ve bunları eşleştirme yeteneği kazandırır ve zıtlıklar arasındaki farklılıkları görmesini sağlar. Duyu materyalleri  çocuğun en çok devinduyumsal ve stereognostik duyuları ile görme duyusunu etkileyerek çalıştırır. Duyu materyaller sayesinde çocuk öğrendiği bilgileri 3 boyutlu olarak öğrenir. Montessori Duyu Materyalleri. Sayısız avantajı olan duyu materyalleri ve Montessori eğitimi hakkında çok ayrıntılı bir araştırma yapıp bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitimi detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU