Montessori Aktiviteleri

Montessori AktiviteleriMontessori eğitim sisteminin amacı; çocukların özgür bir ortamda kişisel hızlarına ve kişisel karakterlerine göre eğitim görmesidir. Montessori Aktiviteleri.Montessori çocuklar üzerinde yaptığı gözlemlerde çocukların hoşlandıkları ve hoşlanmadıklarını gruplandırmıştır. Çocukların hoşlanmadıklarını şöyle ifade etmiştir; ödüllerden, cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından ve toplu derslerden gibi etmenlerden hoşlanmadıklarını belirtmiştir. Çocukların hoşlandıkları özellikler ise özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden,  hareket etmekten,  sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan ve alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını belirtmiştir. Montessori Aktiviteleri. Çocukların hoşlanıp hoşlanmayacağı faktörlerin öğrenmelerini etkilediği yapılan araştırmalarca ortaya çıkmıştır. Montessori eğitimini diğer eğitimlerden ayıran önemli özellikler vardır. Bunlara kısaca değinecek olursak; eğitim için özel olarak tasarlanan materyallerin olması, çocukların hiçbir şekilde birbirleri ile kıyaslanmaması ve rekabetin olmaması, ödül ve ceza sisteminin olmaması gibi ciddi önem taşıyan özelliklerin bulunması elbette Montessori eğitimini diğer normal eğitimlerden ayırıyor. Montessori Aktiviteleri. Çocukların istediği materyalle istediği aktiviteyi yapması hem çocuğu mutlu eder hem de öğrenmesini kolaylaştırır. Bu sayede kendi seçimlerinin sonucu yaptığı hataların denetlenebildiği bir durum ortaya çıkar. Bu eğitim en önemli diğer bir özelliği de çocuğun hata yapması ve yaptığı bu hatayı düzeltmesine olanak sağlamasıdır. Bu eğitim her çocuğun tek ve özel olduğunu, kendine has bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. Montessori Aktiviteleri. Kendi işini kendi yapabilir ve bunun sonucunda da yaptığı işin değerini bilir. Yetişkin bireylerin zamansız müdahalesi çocukların bu özellikleri kazanmasını yok edebilir. Bizler yetişkin bireyler olarak çocukları özgür, kendi kendine yetebilen varlıklar olması konusunda onlara yardımcı olabiliriz. Biz bu yardıma çocuklar için Montessori eğitimini ayrıntılı olarak araştırıp bir online eğitim programı yaparak başladık. Hazırladığımız bu eğitimi detaylı olarak incelemek ister misiniz? MONTESSORİ KURSU