Mağazacılık ve Perakendecilik

Mağazacılık ve PerakendecilikMağazacılık ve Perakendecilik tüketicilere ürünlerin teşhir edildiği ve sonrasında da ürün satışlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çeşitli mekanlardaki ticari faaliyetlerdir. Mağazalı perakendecilikte kendi içinde ürün özelliği ve çeşidine göre, mağazanın büyüklüğüne ya da konumuna göre, hizmet türüne göre ve birçok başka özelliklere göre çeşitlilik göstermektedirler.  Mağazacılık ve Perakendecilik kavramının ingilizce karşılığı “retailing”dir. Aslında “retailing” eski bir Fransızca terim olan “retailer” ve “detailler” sözcüklerinden gelmektedir. Bu sözcüğün İngilizce karşılığı “cut up”, Türkçe karşılığı ise, “parçalara bölmek” tir. Mağazacılık ve Perakendecilik tüketimde kullanılmak üzere üretilen ürün ve hizmetlerin parçalara ayrılarak nihaî tüketicinin kullanılması için parçalara ayrılarak pazarlanmasıdır. Perakendecilik müşterilerin kişisel, ailesel ya da ev halkının kullanması için ürün ve hizmetlerin satışını kapsayan işletme aktivitelerinden oluşur. Mağazacılık ve Perakendecilik, ürün ve hizmetleri ticarî bir amaçla kullanmama veya tekrar satmama, sadece kişisel veya ailesel gereksinimleri için kullanmaları koşuluyla, doğrudan doğruya nihaî tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Başka bir tanıma göre perakendecilik, son tüketicilere malları ve hizmetleri doğrudan satma işidir. Pazarlama süresinin en son aşamasıdır. Mağazacılık ve Perakendecilik perakendeciliğin temel niteliği, tüketim ya da kullanım için malları tüketicilere satmaktır. Mağaza perakendeciliği kavramı ise çok geniş kapsamlı olup içersinde; ihtisas mağazacılığı, bölümlü mağazacılık, hipermarketler, süpermarketler, bakkallar, indirim mağazaları, kolayda mağazalar, peşin öde götür mağazaları, zincir mağazalar, alışveriş merkezleri, kooperatifler ve franchising mağazacılıklara bölünmektedir. Dünyada son yıllarda mağazasız perakendecilik kavramı da çıkmıştır. Satıcı ve alıcıların yüz yüze alışveriş yapmadıkları perakende türüdür. Mallar belli bir toptancıdan geçmediği için doğrudan satış da denilmektedir. Posta (mektup) yoluyla, evde, makineli satış şekilleri vardır. Bunlar içinde evde satış yöntemi sizlerin de yabancı olmadığı ve halen Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan en eski perakende satış yöntemidir. Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: MAĞAZACILIK YÖNETİMİ