Mağazacılık Hakkında Bilgi

Mağazacılık hakkında bilgiMağazacılık hakkında bilgi dediğimizde yani mağazacılık kavramı da araştırmacıların tanımın da belirttiği gibi doğrudan doğruya son tüketiciye pazarlanmasının, satışının yapıldığı perakende satış noktalarıdır. Perakendeci mağaza, mal ve hizmetin üretim noktasından nihai tüketiciye akışı ile ilgili faaliyetlerin çıkış kapısıdır. Mağazacılık hakkında bilgi yani satış yerleri, halkın hemen her gün uğradığı, sık sık satın alımlarda bulunduğu yerlerdir. Araştırmacılar perakendeci mağazaları, şehir insanlarının ikinci evi olarak tanımlamıştır. Araştırmacılara göre mağazacılık bir dünya yaratmaktır şeklinde tanımlamıştır mağazacılık kavramını. Mağazacılık hakkında bilgi yaratırken müşterinin gerçekten gereksinimi olan ürün ve hizmetlerin sağlanması ilk adım olmalıdır. Ürün ve hizmetlerin müşteriye sunulmasında, mağazanın yeri, cephesi, vitrini, malların yerleşimi, iç tehirler, dekorasyon, açılış-kapanış saatlerinin uygunluğu, fiyatların uygunluğu ve satış sonrası hizmetlerin eksiksiz uygulanması gibi konular mağazacılıkta son derece önemli konulardır. Mağazacılık hakkında bilgi yani mağazalar genel olarak yiyecek satan ve yiyecek dışı ürünler satan mağazalar olarak ikiye ayrılır. Ağırlıklı olarak yiyecek satan mağaza türleri, yiyecek sektöründe perakende mağaza türü olarak yiyecek satan mağaza türleri, genel olarak yiyecek dışı ürünler satan mağaza türleri, genel ürün mağazası başlığı altında incelenmektedir. Mağazacılık hakkında bilgi Türkiye‟de 1990‟larda sayıları hızla artan hipermarketler ve zincir mağazalar, toplu alımların sağladığı avantajlar ve sermaye büyüklüklerinin yanı sıra, hizmet kalitesinin yükselmesi gibi faktörlerle rekabet güçlerini artırmışlardır. Böylesi bir rekabet ortamında, bakkallar başta olmak üzere, bazı küçük ölçekli perakendeci işletmeler kapanmış, bir kısmı da küçülme yoluna gitmiş ve ya da kapanmıştır. Süpermarket ve hipermarket karşısında kaybolan bakkallar karşılarındaki güçlü perakendeciler için bazı stratejiler belirlemişlerdir. Bu stratejiler ile mağazacılık daha da gelişmiştir. Bu eğitime katılmak ve mağaza yöneticiliği konusunda kendinizi daha da geliştirmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: MAĞAZACILIK EĞİTİMİ