Mağazacılık Eğitimi

Mağazacılık EğitimiMağazacılık Eğitimi dediğimizde yani eğitim, insanın bugünkü ve gelecekteki yaşamına bir müdaheledir. İnsan düşünce ve davranışlarında amaçlı olarak istenilen yönde bir değişiklik gerçekleştirme sürecidir. İnsanın ve toplumun yararı ve yarını düşünülerek uyumun ve üretkenliğin artırılmasına yönelik düşünce ve davranış değişikliğinin yaratma çabasıdır. Mağazacılık Eğitimi günümüzde, tüm dünyada büyük ya da küçük her mağaza eğitimin anlamını ve performansa katkısını bilmekte ve çalışanların eğitimi için giderek artan düzeylerde çaba göstermektedir. Eğitime önem veren her mağaza yöneticisi bu anlamda çalışanlarına yatırım yapan mağazalar değişime ayak uydurabildikleri, hatta değişime öncülük ederek önemli rekabetçi üstünlükler elde ettikleri görülmektedir. Mağazacılık Eğitimi mağazaların büyüklükleri ya da pazardaki güçlü konumları nedeniyle gurura kapılan ve insana, yatırıma gerek görmeyen mağazaların değişim dalgalarına karşı tutunamadıkları ve zaman içinde pazarlarını, imajlarını, markalarını, karlarını ve rekabetçi üstünlüklerini kaybettikleri de görülmektedir. Mağazacılık Eğitimi başarılı Amerikan mağazaları özellikle son yıllarda online olarak eğitim gibi yaklaşımlar ve yöntemlerle personellerin ve işin performansını yükseltmeyi amaçlayan önemli yatırımlar yapmaktadırlar. Mağazacılık Eğitimi işe alınan insanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumların onlara verilmesidir. Madalyonun diğer yüzü olan öğrenme ise, insanların işlerini etkin bir şekilde yapabilmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumları elde etmeleridir. Mağazacılık Eğitimi, çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin spesifik görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkı kapatma süreci olarak tanımlanabilir. Mağazacılık Eğitimi talebinin bu hızlı artışı karşısında çoğu kez sunulan eğitim fırsatları yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden sizlere online olarak hazırladığımız bu eğitim yöneticilerin, takım liderlerinin ve deneyimli çalışanların yeteneklerini daha da geliştirmek için bir fırsat sunuyoruz. Eğitimin devamı için buradan katılabilirsiniz: MAĞAZACILIK YÖNETİMİ