Liderlik Nedir

Liderlik NedirLiderlik Nedir. “Liderlik…..” cümlesini bitirmenin bir çok yolu vardır. Liderlik kavramı demokrasi, sevgi ve huzur kavramlarına benzer. Her birimiz sezgisel olarak biliriz ki bu kelimeler farklı insanlar için farklı şeyler ifade eder. 20. yüzyılın ilk otuz yılında ortaya çıkan liderlik tanımları yaygın bir tema olan egemenlik ile gücün merkeziliği ve kontrolü üzerine vurgu yapmıştır. Örneğin, 1927 yılında liderlikle alakalı bir konferansta liderlik, “liderin itaat, saygı, sadakat ve iş birliği konularında yönlendirme ve tetikleme isteğini etkileme yeteneği ” olarak tanımlanmıştır. Liderlik Nedir. Liderliğin egemenlikten ziyade etkileme düşüncesinin ortaya çıkması ile birlikte kişinin davranış ve etkinlikleri bir kişi tarafından değiştirilirken, bir çoğu da lideri “etkileyebilir” özelliğiyle açıklayarak, liderlik aynı zamanda bireyin spesifik kişilik özellikleri ile bir grubun kişilik özellikleri arasındaki etkileşim olarak tanımlanır. Bireyin grup etkinliklerini yönetmeye yönelik davranışı olarak tanımlanan liderlik anlayışında grup yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Liderlik Nedir. Ayrıca ikna edici liderlik “güdülemeli” veya zorlayan liderlikten ayırt edilmiştir. 1960’larda insanlık çok çalkantılı yıllarını yaşasa da liderlik bilimcileri arasında bir uyum görülmüştür. Müşterek amaçları olan insanları etkileyen liderliği başkalarını müşterek bir yöne doğru etkileyen kişilerin davranışı şeklinde yaygın bir tanım olmuştur. Liderlik Nedir. Grup etkililiği anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte liderlik “grup veya örgütsel amaçları gerçekleştirmek için grupları veya örgütleri başlatma veya sürdürme” yaklaşımına dönüştü. Liderlik Nedir. Liderlik eğitimden sizinde faydalanmanız artık çok kolay. Üstelik eğitimi tamamladıktan sonra sizlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar verilecektir. Size verilecek olan sertifikaları ister yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri sırasında sizden herhangi bir belge istenmemektedir. Eğitimlerimiz çeşitli videolar, görseller ve quizlerle zenginleştirilmiş içeriğe sahiptir. Sertifika ve eğitim hakkında bilgi almak ya da eğitimi satın almak için linke tıklayınız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Liderlik Eğitimi