Liderlik Modelleri

Liderlik ModelleriLiderlik Modelleri. Stil yaklaşımı liderin davranışına vurgu yapar. Bu da onu liderin kişilik özellikleri üzerinde duran beceriler yaklaşımından ayırt eder. Stil yaklaşımı özellikle liderlerin yaptıklarına ve nasıl davrandığına odaklanır. Stil yaklaşımı, liderlik çalışmasını lider tarzı veya davranışlarına kaydırarak, liderlik çalışmalarını liderlerin farklı durumlarda maiyetindekilere karşı hareketlerini dahil edecek şekilde genişletti. Stil yaklaşımını inceleyen araştırmacılar liderliğin iki genel davranış türünden oluştuğu konusunda hem fikirdirler: görev davranışları ve ilişki davranışları. Görev davranışları amacı gerçekleştirmeye olanak tanır. Liderlik Modelleri. Grup üyelerine hedeflerini başarmasında yardımcı olur. Stil yaklaşımının asıl amacı, liderlerin hedefe ulaşma çabalarında maiyetindekileri etkilemek için bu iki tür davranışı nasıl birleştirdiklerini açıklamaktadır. Stil yaklaşımını incelemek üzere bir çok çalışma yürütülmüştür. Liderlik Modelleri. Bu çalışmaların ilklerinden bazıları liderlik araştırmalarında liderin kişilik özelliklerinden daha fazlasını gözönünde bulundurmanın önemine işaret edilerek Ohio da bulunmuştur. Liderliğin küçük gruplarda nasıl işlediğini keşfetmeye yönelik bir dizi çalışmalar yürütüldü. Ohio Devlet Üniversitesinde bir çok araştırmacı liderliği bir kişilik özelliği olarak çalışmanın sonuçlarının başarısız olacağına inandılar ve bireylerin bir grubu veya bir örgütü yönetirken nasıl davrandıklarını analiz etmeye karar verdiler. Bu analizler astların liderleri ile alakalı anketleri doldurmalarıyla yürütüldü. Liderlik Modelleri. Bu anketlerde, astların liderlerinin belli türde davranışlar sergiledikleri zamanları belirlemeleri gerekir. Liderlik eğitimden sizinde faydalanmanız artık çok kolay. Üstelik eğitimi tamamladıktan sonra sizlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar verilecektir. Size verilecek olan sertifikaları ister yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri sırasında sizden herhangi bir belge istenmemektedir. Eğitimlerimiz çeşitli videolar, görseller ve quizlerle zenginleştirilmiş içeriğe sahiptir. Sertifika ve eğitim hakkında bilgi almak ya da eğitimi satın almak için linke tıklayınız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Liderlik Eğitimi