Liderlik Becerileri

Liderlik BecerileriLiderlik Becerileri. Son 60 yılda liderliğin boyutlarını tanımlamak için yaklaşım 65 farklı sınıflandırma geliştirildi. Bazı tanımların liderliği grup süreçlerinin odağı olarak gördüğünü belirtir. Bu açıdan bakıldığında lider grup değişimi ve etkinliğinin merkezidir ve grubun isteğinin somutlaşmış halidir. Diğer bir takım tanımlar liderliği bir kişilik perspektifinden tanımlar ki, bu da liderliğin bazı bireylerin sahip olduğu özel kişilik özelliklerinin kombinasyonu olduğunu vurgular. Liderlik Becerileri. Bu kişilik özellikleri kişiye başkalarını iş başarma konusunda ikna etme gücü verir. Liderliğin diğer yaklaşımları liderin grupta değişiklikler yapması için yaptığı bir eylem veya davranış olarak tanımlar. Bunlara ilaveten, bazıları liderliği lider ve takipçileri arasında var olan güç ilişkisi bağlamında tanımlar. Bu açıdan bakıldığında liderler başkalarında değişikliği etkileme tahakkümü olan güce sahiptirler. Diğerleri ise liderliği, takipçilerinin kendilerinden beklenilenden daha fazla şey başarması için hareketlerinden dönüşümsel bir süreç olarak görürler. Liderlik Becerileri. Son olarak, bazı bilim insanları liderliği beceriler perspektifinden irdeler. Bu bakış açısı etkin liderliği mümkün kılan kabiliyetler üzerinde durur. Liderliğin kavramsallaştırılması yollarının çokluğuna rağmen, takip eden öğeler bu olguda merkezi olarak belirlenmiştir. Liderlik Becerileri. Liderlik bireyin müşterek amacı geliştirmede grubu etkilediği bir süreçtir. Liderliği bir süreç olarak tanımlamak demek, liderde var olan bir kişilik özelliği demekten ziyade, liderler ve takipçileri arasında gerçekleşen etkileşimsel bir olaydır. Süreç liderin takipçilere tesir ettiğini ve onların tesirin altında kaldığını ima eder. Liderlik Becerileri. Liderlik eğitimden sizinde faydalanmanız artık çok kolay. Üstelik eğitimi tamamladıktan sonra sizlere uluslararası geçerliliği bulunan sertifikalar verilecektir. Size verilecek olan sertifikaları ister yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri sırasında sizden herhangi bir belge istenmemektedir. Eğitimlerimiz çeşitli videolar, görseller ve quizlerle zenginleştirilmiş içeriğe sahiptir. Sertifika ve eğitim hakkında bilgi almak ya da eğitimi satın almak için linke tıklayınız. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Liderlik Eğitimi