Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar YönetimiKurumsal İtibar Yönetimi; bir kuruma yönelik her türlü algılamanın bütünüdür. Kurum içi baskılar, yönetim felsefesi kültürü, etik değerlerin kaybı, iş yaşamının küreselleşmesi ve artan müşteri beklentileri gibi etmenler kurumsal itibarı kavramına önem kazandırmıştır. Kurumsal itibar sağlayan unsurlar; ceo’nun bu işe inanması ve işi sahiplenmesi, kurumsal sosyal sorumluluk politikaları, çalışanların en az ceo kadar kurumun değerlerini ve kimliğini sahiplenmesi, görünürlük, kurum ve ürünlerine yönelik farkındalık düzeyi, finansal performans, yönetim ve çalışan kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi ve liderliktir. Kurumsal İtibar Yönetimi. Kurumlar için itibar yönetimi, gün geçtikçe biraz daha önem kazanmaktadır. İtibarlı algılanmak isteyen tüm marka ve kurumlar, bu iş için belli bir sermaye ayırıp bunun yanı sıra altyapılarını çok iyi bir şekilde planlamak ve tesis etmek zorundadır. Çalışanların ve hedef kitlelerinin ilk gördükleri fiziksel alanlar altyapıdır. İyi planlanmış bir çalışma ortamı, itibar için oldukça önemli bir basamaktır. Kurumsal İtibar Yönetimi. Bir diğer önemli unsur ise sunulan ürün veya hizmetin yeterliliğidir. Yani hedef kitlede oluşturduğu tatmin ve kendisini özel hissettirme becerisidir. Bu ürün veya hizmet eksik, yetersiz ya da kusurlu ise itibardan bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca sunulan ürün veya hizmet, teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun olmalı ve hatta rakiplerin ötesinde bir performans sunmalıdır. İtibar yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu hedef kitle memnuniyeti, hizmet veya ürün kalitesi ve yönetim kalitesi olmak üzere üç sonuç elde edilmiştir. Kurumsal İtibar Yönetimi. Biz kurumsal imaj kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ