Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir

Kurumsal İtibar Yönetimi NedirKurumsal İtibar Yönetimi Nedir; bir kuruma yönelik her türlü algılamanın bütünüdür. Kurumsal itibar bir kurumun en önemli sermayesidir. Kurumsal itibarın, kurumlar için bu kadar öne çıkmasının temel nedeni rekabetin artmasıdır. Kurum itibarı rakiplere karşı bir üstünlük olarak görmektedirler. İtibar denince akla sadece kurumun geçmiş stratejileri gelmemelidir. Çünkü artık günümüz şartlarında kurumların şimdiki zamanlarında da itibarlarını iyi yönetmeleri gerekmektedir. Bir kurum için itibar oluşturmak oldukça zordur. Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir. Bunun nedeni ise itibarın uzun bir zaman içinde oluşması ve yaratılması zor fakat bozulması kolay olan bir kavram olmasıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki itibarını oluşturan bir kurumun, itibarı henüz oluşmamış ya da oluşma aşamasında olan bir rakip kuruma karşı çok büyük avantajı bulunmaktadır. Kurumsal itibarı oluşturmak için, hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, kurumun yürüttüğü sosyal sorumluluk kampanyaları, çalışan memnuniyeti ve sadakati gibi bir çok faktörlere ihtiyaç vardır. Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir. Yine aynı şekilde kurumun paydaşlarının kurum hakkındaki, deneyimlerinden, tutumlarından ve düşüncelerinden yola çıkarak, kurum hakkında vardıkları sonuç, kurumların itibarlarını oluşturmalarında oldukça önemlidir. Kurumun faaliyetlerinden fayda sağlayan veya zarar gören birey veya gruplara kurumun paydaşları denmektedir. Kurum paydaşları birincil ve ana paydaşlar ve ikincil paydaşlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kurumun kararlarından doğrudan etkilenen paydaşlara birincil ve ana paydaşlar denir. Bunlar; çalışanlar, yönetim, hissedarlar, yerel topluluklar ve tedarikçilerdir. Kurumun kararlarından dolaylı yolla etkilenen paydaşlara ise ikincil paydaşlar denir. Bunlar ise rakipler, medya, ulusal toplum ve finans piyasalarıdır. Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir. Biz kurumsal imaj ve itibar kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ