Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi

Kurumsal İtibar Yönetimi EğitimiKurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi; kurumsal itibar kavramını konu alan eğitim programlarıdır. Bu eğitim programlarının amacı, günümüz koşullarında sadece kalite ve maliyet değil, en az onlar kadar kurumsal sosyal sorumluluklara ve etik değerlere uygun faaliyet göstermek de rekabette üstünlük sağlamanın önemli bir koşuludur. Bu durumun böyle olmasına gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte daha da güçlenen sivil toplum örgütlerinin işletmeler üzerinde artan baskılarının önemli bir etkisi olmuştur. Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi. Son yıllarda giderek artan kalite bilinci de bu gelişmeyi desteklemektedir. Şirketler iyi kurumsal vatandaş olma faktörüyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, firmalar bilincine vararak toplumun duyarlılık ve değerleriyle örtüşecek kural ve ilkeleri benimsemelidir. Bu kural ve ilkeleri başta çalışanları olmak üzere müşterileri, iş ortakları ve hatta hükümet ile paylaşmaya özen göstermelidirler. Bu da kurumsal itibar yönetimi ile gerçekleşmektedir. Bu eğitim programları ile katılımcılar kurumsal yönetimin ne olduğu, kurum kültürü ve itibar olgusunun karşılıklı bağımlılığını kavramak, yönetim ve liderlik olgusuna dair bilgi edinme, kurumsal imajın nasıl oluşturulduğu ve ilkeleri, sosyal sorumluluk alan bilgisi, imaj marka ve kurum yönetimi gibi konularda yarar elde ederler. Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi. Bu eğitim programlarına orta ve üst düzey yöneticileri, yönetici adayları ve tüm çalışanlar katılabilir. Bu eğitim programlarında katılımcılara kurum, kurumsal yönetim, yönetim ve liderlik, değişim ve değişim yönetimi, kurumsal imaj ve kurum kültürü, olumlu kurum iklimi yaratma, olumsuz kurum iklimi ve çalışanlara etkisi, kurumsal imaj ve öğrenen kurum, sinerji etkisi ve kurumsal imaj, kurumsal imaj yaratma ilkeleri, doğru kurumsal imaj göstergeleri, sosyal sorumluluk, kurumsal sadakat, imaj yönetimi, imaj, marka ve kurum yönetimi, müşteri ilişkileri gibi değerli bilgiler sunulur. Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi. Bizim kurumsal imaj kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ