Kurumsal İtibar Ve Yönetimi

Kurumsal İtibar Ve YönetimiKurumsal İtibar Ve Yönetimi; zaman içerisinde tekrarlanan olumlu veya olumsuz kurumsal imaj izlenimleridir. Kurumsal itibar, teorik olarak yüksek rekabet, küresel artan ürün ve hizmet kullanımı, yeni yasalar ve ticari düzenlemeler alanında önemli rekabet avantajı sağlayan bir unsurdur. Aynı zamanda bir organizasyon için ayırt edici özelliktir. Bir firmanın itibarı birden fazla paydaş grubunun ve bu paydaş gruplarının birbirleri ile etkileşimlerini ortaya koyar. İşletmelerin kurumsal itibarın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlaması için gelişmiş bir kurumsal itibar yönetim programına ihtiyacı vardır. Kurumsal İtibar Ve Yönetimi. Kurumsal itibarı açıklayan bir takım özellikler vardır. Bunlar; yönetim kalitesi, ürün ve hizmetlerin kalitesi, yenilikçilik, uzun vadeli yatırım dengesi, finansal sağlamlık, yetenekli çalışanları çekme, geliştirme ve tutma yeteneği ve kurumsal varlıkların akılcı kullanımıdır. Eğer itibar yönetilemezse kurumun itibarı düşer. İtibarı düşük kurumların kurduğu ilişkiler, beraberinde kayıplar, problemler, yorgunluklar ve mutsuzluklar getirir. İtibarını kaybetmiş ilişkilerde alınan kararlar, verilen sözler ne kadar güvence verse de, karşıdakini içten içe rahatsız eder. Kurumsal İtibar Ve Yönetimi. Yüksek itibarın beraberinde saygınlık, inanç ve güven getirir. Bu da tüm işleri kolaylaştırır, engelleri ortadan kaldırır. Kurumlar sahip oldukları inançları ve değerleri dışarıya yansıttıkları ölçüde itibar kazanır. İtibar her ne kadar soyut bir nitelik olsa da tüm ilişkilerde somut sonuçlar doğurur. İyi itibar sermayeyi, kaliteli elemanları, müşterileri tıpkı bir mıknatıs gibi çeker. Sonuçta olarak da sadece karlılık değil, yüksek potansiyel olarak kuruma geri döner. Kurumsal İtibar Ve Yönetimi. Biz kurumsal imaj ve itibar kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ