Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir

Kurumsal İmaj Yönetimi NedirKurumsal İmaj Yönetimi Nedir; kurumun tüm paydaşlarında istenilen görüntünün yaratılması ve bu görüntünün sürdürülmesi için gerçekleştirilen süreçtir. Kurumsal imaj yönetimi süreci, kurum paydaşlarının kuruma ilişkin imajı bilmesi, imaj algısı için çalışmaların yapılması ve kurum imajını koruma ve onarma gibi kavramları kapsar. Bunlara kısaca değinecek olursak: Kurum paydaşlarının kuruma ilişkin imajı bilmesi; bunun için kurum içi eğitimler düzenlenmelidir. Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir. Bu eğitim programlarıyla kurumsal imajın tanıtılması ve çalışanların özellikle sosyal medyada kurum imajına zarar verecek paylaşımların yapılmaması sağlanır. Burada söylemlere ve nefret söylemine dikkat edilmelidir. İmaj algısı için çalışmaların yapılması; bunun için etkileyici dijital medya çalışmalarından faydalanılır. Çünkü bu çalışmalar ile imaj algısı kolaylıkla zihinlerde kalabilir. Şirketler genel anlamda kurum imajına uygun bir şekilde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek kurumsal imaj çalışması yapmaktadır. Kurum imajını koruma ve onarma; bunun için oluşturulan kurumsal imajın korunması ve yapılan söylem hatalarının anında çözülmesi gerekir. Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir. Kurumsal sosyal ağ yöneticileri bu konuda kurumsal imaja uygun hareket etmelidir. Kurumun maddi ve manevi zarara uğramaması için dikkatli çalışmalıdır. Kurumsal imajı etkileyen unsurlar; satış sonrası hizmet, reklamlar, ambalaj, endüstriyel ilişkiler, borsanın etkisi, fiziksel görüntü, sponsorluk ve müşteri memnuniyetidir. Kurumsal imaj üç çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; şemsiye imajı, kurum imajı ve ürün imajıdır. Şemsiye imajı, kurumun tüm alan ve faaliyetlerini kapsayan imajdır. Kurum imajı, kurumun kitleler tarafından algılanan görüntüsüdür. Ürün imajı ise piyasaya yeni çıkacak ürüne yönelik imajdır. Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir. Biz kurumsal imaj kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ