Kurumsal İmaj Ve İtibar Yönetimi

Kurumsal İmaj Ve İtibar YönetimiKurumsal İmaj Ve İtibar Yönetimi; toplum tarafından beğenilip takdir edilen bir şirket olmanın karşılığıdır. Bu sebepten şirketlerin itibarlarını yönetmek oldukça önemli bir husustur. Çünkü itibar demek saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumudur. Finansal yatırımları ve kurumsal gelişimi hızlandıran bir değerdir. Kurumsal itibar içi ve dış paydaşların algılamalarının toplamıdır. Bir şirketin en önemli sermayesidir. İyi bir itibar rakiplere karşı rekabet avantajı yaratmaktadır. Çünkü taklit edilmesi zor ve rakiplerin yapabileceği de sınırlıdır. Yapılan araştırmalara göre kurumsal itibarını etkin bir şekilde yöneten şirketlerin iş sonuçları, bu konuda yeterli performans gösteremeyen şirketler karşısında ciddi avantajları olduğunu ortaya koymuştur. Kurumsal İmaj Ve İtibar Yönetimi. Geçmiş zamanların politikası olan büyük olmak, günümüzde beğenilen olmakla yer değiştirmiştir. Çünkü büyüklük mevcut durumu ve geçmişi yansıtırken, beğenilen olmak gelecek için güven aşılamayı ifade eder. İyi bir kurum imajının ve itibarı işletmeye finansal açıdan kattığı değer, pazar açısından kattığı değer ve insan kaynakları açısından kattığı değer olmak üzere üç temel açıdan değer katmaktadır. Kurumsal İmaj Ve İtibar Yönetimi. Kurumsal imaj ve itibarı etkileyen faktörler; ürün ve hizmet kalitesi, pazarlama ve satış stratejileri, çalışanların nitelikleri, finansal sağlamlık, toplumsal sorumluluk, yatırımcıya değer katma, uluslararası pazarlara entegrasyon, yönetim kalitesi, çalışana sunulan sosyal haklar, üretici politikası ve seviyesi, yönetim ve şirket şeffaflığı, çalışanların niteliklerini geliştirme, bilgi ve teknoloji yatırımları, iletişim ve halkla ilişkiler, rekabette etik davranma, çalışan memnuniyeti, yeni ürün geliştirme ve müşteri memnuniyetidir. Kurumsal İmaj Ve İtibar Yönetimi. Biz kurumsal imaj kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ