Kurumsal İmaj Kitap

Kurumsal İmaj KitapKurumsal İmaj Kitap; kurumsal imaj kavramın konu alan kitaplardır. Bu kitapların amacı halkı kurumsal imaj hakkında bilinçlendirmektir. O halde konuya imajın ne demek olduğunu açıklayarak başlayalım. İmaj; kişi, kurum ve nesneler hakkında kişilerin zihninde oluşan çağrışımlar bütünü olarak ifade edilmektedir. Kişi, kurum veya markanın algılanış düzeyi ona yöneltilen değer ile yakından ilişkilidir. Algılanan değer, var olan değerden daha gerçektir. Algılanan itibarın, güvenin ve değerin planlı çabalarla yönetilmesine imaj yönetimi denmektedir. Kurumsal imaj, kurumun iç ve dış müşterilerinin o kuruma ilişkin izlenim ve algılarıdır. Kurumsal İmaj Kitap. Kurumların başta rekabet avantajı yakalamak, paydaşların güvenine kazanmak, daha nitelikli iş gücünü kuruma çekmek, krizlerle karşılaşmamak ve toplumsal kabul edilebilirlik gibi amaçlar için diğerleri üzerinde olumlu izlenim oluşturmaya ihtiyaçları vardır. Kurumsal düzeyde oluşturulacak güçlü ve olumlu izlenim, kurumların daha fazla yaşaması demektir. Kurum gerçeğine dayanarak tasarlanan ve uygun iletişim yöntemleri kullanılarak hedef kitlelere yansıtılan kurumsal imajın pek çok avantajı bulunmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, imajın mutlaka gerçeği yansıtması ve insanları kandırma aracına dönüştürülmemesidir. Kurumsal İmaj Kitap. Günümüzde mevcut kuruluşlar farklılaşmak, tercih edilen olmak, kolay kredi bulabilmek, hisse değerlerini artırmak ve rekabette üstünlük sağlayabilmek için imaj oluşturmaya gerek duymaktadır. Bu nedenle de kurumsal imaj oluşturma çabaları daha bilinçli, daha istekli ve daha gayretli yapılmayı gerektirmektedir. Bu sebepten insanlar bu tür kaynak ve kitaplara ihtiyaç duymaktadır. Kurumsal İmaj Kitap. Biz kurumsal imaj kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ