Kaizen

KaizenKaizen; belirli bir zaman içinde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş, fakat çok sayıda hızlı gelişme sağlamayı ve maliyetlerde düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen kavramında 4 temel öğe bulunmaktadır. Bunlar; kalite, çaba, geliştirme arzusu ve karşılıklı ilişkidir. Kaizen felsefesinin özellikleri; değere göre yönetim, tüm elemanların katılımı, fonksiyonel takımın yeteneği, tam odaklanma, kısa sürede tamamlama, atılgan hedefler, üretkenlik, israfın temizlenmesi, hızlı karar verme, tam ölçekli uygulama, yeni süreçlerin eğitimi, sürdürülebilirlik ve iş gücünün geliştirilmesidir. Kaizen felsefesinin bazı emirleri vardır. Bunlar; takım güne beraber başlar ve bitirir. Vaktinde olmak önemlidir. İletişim araçları etkisiz hale getirilmelidir. Takım kendisine ayrılan özel odasında faaliyet gösterir. Müdahale edilmemelidir. Kaizen hedeflerinden sapılmamalıdır. Kişi suçlaması yapılamaz. Takımın dışından kimsenin oy hakkı bulunamaz. Sessiz biçimde de olsa protesto yasaktır. Odada söylenen odada kalır. Rütbenin önceliği yoktur. Yapamayacağım kelimesi takım lügatinden silinmelidir. Bu felsefenin çok çeşitli yararları bulunmaktadır. Bunlar; kurumun tüm etkinliklerinde bir canlılık meydana getirir. Topluluğun aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalışmasını sağlar. Bölümlerin kendi işlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yürütmesini sağlar. Etkileşim içinde olan bölümlerin sorunlarını kısa yoldan ve kalıcı bir biçimde çözümlenmesine olanak sağlar. Çalışanların bilgi ve beceri düzeyini yükseltir, motivasyonunu artırır. Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurlarında daha hızlı bir gelişme gösterir. Kısaca kaizen az ama sürekli adımlarla ilerlemek demektir. İsteklerin ve hedeflerin gerçekleşmesinde çoğu zaman acele edilir. Bir anda tepeye çıkılacağı zannedilir. Oysa başarının sırrı acele etmemekte, sabırla ve kesinlikle vazgeçmeden devam etmekle mümkündür. Bizim kaizen kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KAİZEN YÖNETİMİ EĞİTİMİ