Kaizen Örnekleri

Kaizen ÖrnekleriKaizen Örnekleri; kaizen felsefesinin kullanıldığı ve sonucunda başarıya ulaşılan işler olarak tanımlanabilir. Kaizen, sürekli iyileştirme anlamına gelir. Bu felsefedeki ana fikir, ekip veya bireysel olarak, insanın çevresinde, sorumlu olduğu alanlarda sürekli küçük iyileşmeleri bulması ve uygulamasıdır. Kaizen sürekli çabaların sonucunda mevcut durumda görülen küçük çaptaki çok sayıda iyileştirmeleri ifade eder. Kaizen felsefesinde amaç iyileştirme, dolayısıyla da kaliteyi arttırmaktır. Kaizen Örnekleri. Kaizen’in gerçekleşmesi için mevcut durumu yetersiz bulmak, insan faktörünü geliştirmek ve problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak gibi unsurların sağlanması gerekir. Bu unsurlara kısaca açıklık getirecek olursak: Mevcut durumu yetersiz bulmak; bir sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor ve yine bir iş en mükemmel şekilde yapılıyor olsa bile o sistemde ve işte dahi geliştirilebilecek bir çok faktör bulunabilir. İnsan faktörünü geliştirmek; her şeyi yapan insandır. Bireyin gelişimi ve kalitesi sağlanmaz ise  işletmenin gelişmesi sağlanamaz. Kaizen Örnekleri. Problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak; işletmelerde karşılaşılan problemlerin çoğunu çözmek için basit istatistik ve karar verme tekniklerini kullanmak yeterli olmaktadır. Sistem geliştirmek için uygulanan bu basit tekniklerin tüm çalışanlara öğretilmesi ve uygulamaya geçilmesi şüphesiz başarıyı getirecektir. İşletmelerdeki kaizen uygulamaları genellikle iş güvenliği, malzeme tasarrufu, verim, çevre ve proses iyileştirme gibi başlıklar altında toplanır. Yapılan kaizen uygulamalarında problemi tanımlamak için 5N 1K yöntemi kullanılır. Daha sonra mevcut durum analiz edilip hedef ya da hedefler belirlenmelidir. Bu aşamadan sonra kök neden analizleri ile kök neden veya nedenleri belirlenir. Son olarak da sonuçlar kontrol edilerek planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü uygulanır. Kaizen Örnekleri. Bizim kaizen kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KAİZEN YÖNETİMİ EĞİTİMİ