Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir

Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar GelmiştirKaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir? sorusu aile şirketlerinin değişim ve rekabet karşısında varlıklarını koruyarak faaliyet gösterdikleri sektörde, bölgede, ülkede ve uluslar arası pazarda söz sahibi olması için kişisellikten uzak, profesyonelliğe yakın olmaları gereklidir. Fakat aile şirketlerinin kurumsal yapıya ulaşmaları çok kolay değildir. Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir bölümünde aile şirketlerinin kurumsal yapıya geçiş süreci eğitimimizde dört ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar girişimcinin sahip olduğu birinci nesil aile şirketleri, büyüyen ve gelişen aile şirketleri, kompleks aile şirketleri ve sürekli olmayı başaran aile şirketleri.  Aile şirketleri yaşam eğrisindeki konumlarına göre farklı karakteristiklere sahiptir. Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir sorusu kurumsallaşma düzeyleri ve ihtiyaçları her evrede farklıdır. Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir? sorusu burada aile şirketlerinin kurumsallaşma düzeyleri ve ihtiyaçları ortaya konacaktır. Bu şirketlerde yetki ve mülkiyet girişimcidedir, stratejik ve fonksiyonel kararlar girişimci tarafından alınır. Genelde eş ile ortaklık olarak görülen bu şirket evresinde kararların alınıp uygulanmasında eşlerin fonksiyonu yoktur. Kısacası, bu tip ortaklıklar sadece kağıt üzerindedir. Bu tür şirketlerde girişimci üretim, satın alma, satış gibi her konuyla birebir ilgilenmekte fakat, şirket büyüdüğünde yeni bir yönetici istihdam etmek durumunda kalmaktadır. Girişimcinin işletme faaliyetlerini bizzat yürütmesi müşterilerin artmasına katkıda bulunduğu gibi duyduğu güvenin de artmasına katkıda bulunur.  Büyüyen ve gelişen aile şirketlerinde eğitimini tamamlamış olan çocukların ilgi ve yetenekleri göz önüne alınmaksızın istihdamı gerçekleşir. Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir? sorusu bu evrede ne formalizasyon sürecine geçilmiştir ne de istihdam edilmeye hazır üçüncü nesil vardır. Kardeş ortaklıklarında likidite artarken borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Mülkiyet ve aile açısından önemli sorunlardan birisi, işletme büyüdükçe ve kar elde etmeye başladıkça hissedar olmak isteyen aile bireyi sayısının artmasıdır. Bir diğer sorun, kardeşlerin her birinin kendi çocuklarının geleceğini düşünerek hisselerini koruma ve çoğaltma istekleridir. Hisse oranlarının dağılımı sorunlar çıkmasına sebep olabilmektedir. Kaç Aile Şirketi Günümüze Kadar Gelmiştir? sorusu hakkında daha geniş bilgi almak için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ