İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimiİtibar Yönetimi; bir marka, şirket veya kişinin itibarını daha iyi konuma getirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. İtibar ise saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma anlamına gelmektedir. İtibar yönetimi bireysel itibar yönetimi ve kurumsal itibar yönetimi olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kurum ya da bir kişinin en büyük ve en önemli değeri itibarıdır. İtibar yönetimine önem veren kişi ve kurumlar, tüm faaliyetlerinde rakiplerine göre daha avantajlı olmaktadırlar. İtibar kazanmak zorlu ve zaman alıcı bir süreç olmasına karşın internet üzerinde bunu kaybetmek oldukça kolaydır. Bu nedenle kurumlar ve bireyler günümüz koşullarında kredi yönünden güvenilebilirliği artırmak için itibarlarını sadece sözlü ve yazılı medyada değil aynı zamanda internet ortamında da yönetme ihtiyacı duymaktadırlar. İtibar yönetimi tüm sektörleri ilgilendiren ve kuruluşları kendine çeken önemli bir anlayıştır. Bir kuruluşun itibarı oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Marka yönetimi, şirket kültürü, yönetim bilinci, sosyal anlayışlar, şirketlerin sermaye yeterlilikleri kuruluşların itibarını önemli derecede etkilemektedir. İtibar yönetimi, kuruluşların yönetebileceği ve geliştirebileceği bir yönetim biçimidir. İtibar yönetimi sürekli gelişme temeline dayanır. Bunun sebebi ise gelişen ve değişen ortamlara ayak uyduran kuruluşların, itibarlarını ve isimlerini önemli ölçüde koruduklarını ve geliştirme fırsatı bulduklarını gösteriyor olmasıdır. İtibar anlayışı kişiden kişiye ve kuruluşların bulunduğu sektörlere göre değişim gösterebilmektedir. Çünkü insanların algıları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bazıları için çok reklam veren bir kuruluşun itibarı yüksek görünebilirken, bazıları da büyük plazalarda yer alan kuruluşları itibarlı görebilir. Ancak asıl önemli olan kuruluşların iç dinamikleri ve sundukları ürün ya da hizmettir. İtibar Yönetimi. Bizim kurumsal imaj kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ