İtibar Yönetimi Nedir

İtibar Yönetimi Nedirİtibar Yönetimi Nedir; bir marka, şirket veya kişinin itibarını daha iyi konuma getirmek için yaptığı tüm çalışmalardır. İtibar yönetimi kavramı, temelinde yönetim bilimlerinin tümünü içeren ve tüm gelişmeleri bünyesinde bulunduran bir anlayıştır. Kurumların itibarlarını korumak ve geliştirmek için yapması gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, isimlerine sahip çıkabilmelidir. İsimler şirketler için oldukça önemlidir ve bu marka değeridir. Kuruluşlar isim dışında, akılda kalıcı ve görüldüğünde akla hemen şirket isminin gelebileceği bir logo bulabilmelidirler. İtibar Yönetimi Nedir. İsim, logo ve slogan kullanabilen firmalar başarıyı yakalayabilirler. Diğeri ise sunulan ürün veya hizmetin yeterliliğidir. Sunulan ürün veya hizmet eksik, yetersiz veya kusurlu ise itibardan bahsetmek mümkün değildir. Sunulan hizmet ve ürün teknoloji ve çağın gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bir diğer önemli faktör ise risk planlamasıdır. Risk planlamasını yaparken her türlü riski değerlendirilip ve bir B planı oluşturulmalıdır. İtibar yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda üç sonuç elde edilmiştir. Bunlar; müşteri memnuniyeti, hizmet veya ürün kalitesi ve yönetim kalitesidir. İtibar Yönetimi Nedir. Sermayesi güçlü ve gelişime ayak uyduran şirketlerin itibarının arttığı gözlemlenmiştir. İletişim, tüm şirketler için olmazsa olmazlardandır. Bunun için iç iletişim ve dış iletişim iyi yönetilmelidir. İletişimin tüm kanalları önceden planlanmalıdır. Bu da kuruluşların karlılığını ve saygınlığını arttırır. İyi yönetilen, müşteri odaklı ürün ya da hizmet sunan kuruluşlar rakiplerinin önüne geçerek karlılıklarını arttırırlar. Müşterisini memnun edemeyen kuruluşlarda ise itibardan, saygınlıktan, marka olmaktan ve imajdan bahsedilemez. İtibar Yönetimi Nedir. Biz kurumsal imaj kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ