Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Planlama

Tüm katılımcıların ve şirketlerin İnsan Kaynakları Bölümlerinde görev yapan profesyonellerin bilgi seviyelerini geliştirmektir. Eğitimin sonunda tüm katılımcılar stratejik açıdan insan kaynaklarını ele alabilecek, yorumlayabilecek ve görev yaptıkları şirketlerde tüm İnsan Kaynakları Sistemleri ve donanımları ile ilgili kapsamlı bilgilere sahip olacaklardır.

Süre: 8 Ders Saati | Eğitim Yeri: Liderlik Okulu

Eğitmen: Dr. M. Cemal Çağlar

Doğum 1972, Lisans İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Bankacılık, Doktora: Valley Cenral University’de “Organizasyonal Liderlik”, Diğer Eğitimler: UC Berkeley California’da “Proje Yönetimi” ve Stanford Üniversitesinde “Liderlik Yeteneğini Geliştirmek“ Brussel Capital Üniversitesinde “İş Hayatında Liderlik ve Başarı “ile “Liderlik Becerileri” Halen Henry George Enstitüsünde “Politika Ekonomisi” derslerine devam etmektedir.

DERS İÇERİKLERİ:

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynaklarının Tarihçesi
 • İnsan Kaynaklarının Tanımı
 • İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
 • Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
 • İşletme Nedir? Yönetim Nedir? İnsan Kaynakları İle İşletme Ve Yönetim Arasındaki İlişki Nedir?
 • Vizyon-Misyon-Strateji Nedir? İnsan Kaynakları İle İlişkisi Nasıldır?
 • Strateji Belirleme Teknikleri Nelerdir? Swot Analizi Nasıl Yapılır?
 • Fark Yaratma Ve Beyin Fırtınası
 • Kurumsal Değer Kurumsal İlke Kavramlar
 • İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Oluşturulur?
 • Hedef Belirleme Teknikleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Yönetimde Kurumsal Organizasyonun Önemi
 • Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
 • İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
 • Yıllık İnsan Kaynakları İşgücü Maliyeti Hesaplama.

İŞE ALIM SİSTEMİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

 • İş Nedir? İş Analizi Nedir Ve Nasıl Yapılır?
 • İş Analizi Süreci, Metodarı Uygulama Alanları
 • Görev Nedir? Görev Tanımı Nedir, Nasıl Hazırlanır?
 • Aday Başvuru Takip Sistemi Nasıl Kurulur?
 • İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi.
 • İş Görüşmesi Teknikleri
 • Mülakat Çeşitleri Nelerdir?
 • İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
 • İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
 • Görüşme Sonrası Çalışmalar
 • Değerlendirme Ve Aday Seçimi Nasıl Olmalıdır?
 • İş Ve Ücret Teklifi

 

PERSONEL BORDROLAMA VE ÖZLÜK  İŞLERİ

 • Personel Özlük Dosyası Hazırlama
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri. Verilmesi Gereken Bildirgeler Nelerdir? Nasıl Düzenlenir? E-Bildirge Uygulaması Nedir? Nasıl Yapılır?
 • Personel Bordrosu Hazırlama.
 • Brütten Nete – Netten Brüte Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
 • İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
 • İş Sözleşmesi Nedir? Belirli, Belirsiz, Part-time, İş Sözleşmeleri Nasıl Yapılır? Örnekleri.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

 • Eğitim Nedir?
 • Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?
 • Gelişim Nedir?
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?
 • Eğitim Bütçesi Nasıl Hazırlanır?
 • Eğitim Planlaması Nasıl Yapılır?
 • Eğitim Organizasyonu Nasıl Yapılır?
 • Eğitimlerde Uygulanan Teknikler Neler Olmalıdır? Beden Dili, Diksiyon, Eğitimci İletişimi.
 • Eğitim Sonrası Değerlendirme Nasıl Yapılır? Alınan Eğitimin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
 • Eğitim Raporlaması Nasıl Yapılır?

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

 • Performans Nedir?
 • Performans Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları Nelerdir?
 • Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir?
 • PDS’den Çalışanın Beklentileri Nelerdir? İşletmenin Beklentileri Nelerdir?
 • Performans Değerlendirme Sistemi Sonuçları Nerelerde Kullanılır?
 • PDS’nin Ücrete Yansıması Ne Şekilde Olmalıdır?
 • Büyük Şirketlerin Sistemlerinden Örnekler.
 • Uygulamalı Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu Çalışması.

ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

 • Ücret Nedir?
 • Ücret Bantı Nedir?
 • Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
 • İş Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
 • İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir? HAY İş Değerlendirme Metodolijisi Örneği.
 • İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?
 • Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?
 • Ücret Sistemleri Nelerdir? Nasıl Oluşturulmalıdır?
 • HAY Grup Ücret Sistemi Uygulamalı Anlatımı
 • Örnek Ücret Sistemi Kurulması

KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ

 • Kariyer Nedir?
 • Kariyer Yönetimi Nedir?
 • Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi.
 • Kariyer Motivasyon İlişkisi.
 • Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?
 • Çok Yönlü Kariyer Nedir?
 • Kariyer Aşamaları Nelerdir?
 • Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

KURUM KÜLTÜRÜ-ÖRGÜTE BAĞLILIK-ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

 • Kültür Nedir?
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmaları.
 • İlke Nedir? Değer Nedir? Kurum İlkeleri Ve Değerleri Nasıl Seçilmelidir?
 • Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?
 • Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?
 • Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?
 • Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Nelerdir?
 • Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faaliyetler Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Örgüte Bağlılık Konularında Büyük Şirket Örnekleri Ve Uygulama Anlatım.

Katılımcı  Profili:

 • Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
 • Kurumlarda İnsan Kaynakları Uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
 • İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,
 • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler.
 • Eğitmen, akademik anlamda teorik bilgilerini sizlerle paylaşacak, diğer eğitim kurumlarında olmayan saha tecrübesi ve uygulama örnekleri ile birlikte sizlere önemli deneyim ve eşsiz bilgiler sağlayacaktır.

Eğitim Süresince

 

 • Eğitimimizin başladığı ilk dersten itibaren hazırlanan ders notları ve konu ile ilgili ufkunuzu genişletmenize yardımcı olacak makaleler verilmektedir. Aklınızda her derse özel düşünceler oluşturup bunları anlayarak pekiştirmeniz için her derse başlamadan önce bir önceki dersten neler hatırladığınızı dinleyerek eksikleriniz tamamlanmaktadır.
 • Ders esnasında eğitmenlerle direk diyalog kurarak anlamadığınız ya da pekiştirmek istenilen noktalara değinilmektedir. Sizlere verimli olabilmek, bu doğrultuda her türlü fedakarlıkta bulunulacağından süpheniz olmasın.

2011 FİYATLARIMIZ

Eğitim 400 TL Olup 2011 Yılı İndirimli Tanıtım Fiyatı Liderlik Okuluna Kayıt Olmanız Halinde Aşağıdaki Gibidir.

Sadece 100 TL

 • Liderlik Okulu Öğrencileri Fiyatı: 100 TL(%75 İndirimli)[Liderlik Okulu Kayıt] (Liderlik Okulu’na Kayıt Olanlar Liderlik, Proje Yönetimi, Kriz Yönetimi Eğitimlerinden Alacakları Sertifikaların Yanısıra 45 Saat Bilgisayar Kursu Hediyesiyle birlikte tüm uzmanlıklarımızdan indirimli yaralanacaklardır) Okul Kayıt Bedeli Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Sadece 50 TL’dir. [Liderlik Okulu Kayıt])
Grup Bilgisi Tarih Gün Saat
1. Grup 10.09.2011 Cumartesi 17.00 – 20.00
1. Grup 11.09.2011 Pazar 17.00 – 20.00

Formu görüntüleyemiyorsanız tıklayın!

Formu görüntüleyemiyorsanız tıklayın!